Tharos

Tharos

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.
Ενημέρωση για την εμποροπανήγυρη Κοζάνης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ»
Εισηγητές: κ.κ. Κυριακίδης Κων/νος Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Μπιλιώνης Γεώργιος, Δ/ντής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
2.
Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ).
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
3.
Εξέταση εισηγητικής πρότασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου, για καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
4.
Εξέταση εισηγητικής πρότασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, για καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
5.
Επικαιροποίηση εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης, των ενεργών Προγραμματικών Συμβάσεων και του Μνημονίου Συνεργασίας.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
6.
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 70Α του Ν.3852/2010.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
7.
Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών: α) Τιμητικών Διακρίσεων, β) Υγείας Περιβάλλοντος, γ) Δικαιωμάτων της Γυναίκας.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
8.
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου εμβαδού 4.163,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.
Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.
Παράταση αρδευτικής περιόδου Κοινότητας Άνω Κώμης για το έτος 2019.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.
Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
12.
Έγκριση της αριθμ. 45/2019 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
13.
Έγκριση της αριθμ. 94/2019 Α.Δ.Σ. της ΚΔΒΚ με θέμα «3η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ
14.
Επιβολή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης παράδοσης προμήθειας ανταλλακτικών.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, η έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για τις «Προκαταρτικές μελέτες αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου με άρδευση από τους ταμιευτήρες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα»

Πρόκειται, για ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί, η αρδευόμενη έκταση του θα είναι 38.000 χιλιάδες στρέμματα και περιλαμβάνει τα αγροκτήματα του Δήμου Κοζάνης, Δήμου Σερβίων και του Δήμου Βελβεντού, κατά μήκος της βόρειας – δυτικής πλευράς της λίμνης Πολυφύτου.

Το ποσό για τις μελέτες, θα αναλάβει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) και θα ανέρχεται στις 187.000 ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης, στην εισήγηση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρει τα παρακάτω:

Στο τμήμα του ποταμού Αλιάκμονα που διασχίζει τις νότιες περιοχές του Ν. Κοζάνης, κατασκευάστηκαν από τη ΔΕΗ, με κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δύο μεγάλοι ταμιευτήρες, ο ταμιευτήρας Πολυφύτου, που λειτουργεί από το 1973 και ο ταμιευτήρας Ιλαρίωνα, η πλήρωση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2013. Με την αξιοποίησή τους δίνεται η παράλληλη δυνατότητα άρδευσης από τους ταμιευτήρες των περιοχών γύρω από αυτούς.

Ήδη λειτουργούν στην περιοχή, αντλώντας νερό από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου, το αρδευτικό δίκτυο Βελβεντού από το 1975, που εξυπηρετεί 13000 στρ, το αρδευτικό δίκτυο της νότιας ζώνης ταμιευτήρα Πολυφύτου (Σερβίων) από το 1989, που εξυπηρετεί περιοχή 23000 στρ, καθώς και το αρδευτικό Ιμέρων από το 1998, που εξυπηρετεί περιοχή 2500 στρ.

Με την παρούσα παρατίθενται συνοπτικά τα δεδομένα σχεδιασμού για την άρδευση της βόρειας ζώνης ταμιευτήρα Πολυφύτου, όπως αυτά προέκυψαν κατόπιν αξιολόγησης των δυνατοτήτων.

Η προβλεπόμενη στον σχεδιασμό αυτό αρδευόμενη έκταση, για την πλήρη κάλυψη της βόρειας ζώνης Πολυφύτου, ανέρχεται συνολικά σε 38.000 στρέμματα και εκτείνεται στα αγροκτήματα των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων – Βελβεντού, κατά μήκος της βόρειας – δυτικής πλευράς της λίμνης Πολυφύτου, όπως φαίνεται και στον συνημμένο χάρτη (Ζώνη 1 και Ζώνη 2).

Για την περιοχή αυτή προσφέρονται δύο διαφορετικές παράλληλες δυνατότητες άρδευσης:

α. Με άντληση, από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, και

β. Με μεταφορά με βαρύτητα, από την τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα.

Αξιολογώντας προκαταρκτικά τις διαφορετικές δυνατότητες άρδευσης με κριτήρια κόστους – οφέλους, προτείνεται ο διαχωρισμός της συνολικής έκτασης σε δύο ζώνες:

 • Στη Ζώνη 1, συνολικής έκτασης 14000 στρ, που θα αρδεύεται με μεταφορά νερού με φυσική ροή, από την τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα,

 • Στη Ζώνη 2, συνολικής έκτασης 24000 στρ, που θα αρδεύεται με άντληση νερού από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. Επισημαίνεται ότι για την έκταση αυτή υπάρχει ήδη οριστική μελέτη και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η κάλυψη του συνόλου της έκτασης, δηλαδή Ζώνες 1 και 2, με μεταφορά νερού με φυσική ροή από την τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα κρίνεται καταρχήν μη σκόπιμη, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων μεταφοράς του νερού που θα απαιτήσουν και ενδιάμεση ανύψωση της πίεσης.

Ο συνολικός προεκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 79Μ€, συμπεριλαμβανομένων ΕΟ, απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ και επιμερίζεται σε 32Μ€ για τη Ζώνη 1 και 47Μ€ για τη Ζώνη 2.

Στον παραπάνω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται η απαιτούμενη αγροτική οδοποιία, τα δίκτυα διανομής, οι τροφοδοτικές δεξαμενές, τα αντλιοστάσια και οι τροφοδοτικοί αγωγοί.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 1 – ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/3600 – 3/3/2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η επιχορήγηση της ΔΕΗ Α.Ε. για την κατασκευή του φράγματος και του ΥΗΣ Ιλαρίωνα, προβλέπεται ότι ο συγκεκριμένος ταμιευτήρας θα εξυπηρετεί και ανάγκες άρδευσης της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου και περιοχών των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης.

Σε ότι αφορά στην άρδευση της βόρειας ζώνης Πολυφύτου από τον ταμιευτήρα Ιλαρίωνα (αρδευτικό έργο 1 βόρειας ζώνης Πολυφύτου με τροφοδοσία από ταμιευτήρα Ιλαρίωνα), παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά τα δεδομένα σχεδιασμού για την άρδευση της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου, που βρίσκεται κατάντη του φράγματος Ιλαρίωνα και πιο συγκεκριμένα, εντός των ορίων των αγροκτημάτων των οικισμών Αιανής, Καισαρειάς, Σπάρτου, Σταυρωτής, Πύργου και Κοντοβουνίου.

Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός του έργου έγινε από την ΑΝΚΟ κατόπιν σχετικού αιτήματος της (τότε) ΝΑ Κοζάνης και του (τότε) Δήμου Αιανής.

Η προβλεπόμενη στον αρχικό αυτό σχεδιασμό αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε 14.000 στρέμματα και εκτείνεται στα προαναφερόμενα αγροκτήματα, όπως φαίνεται και στον συνημμένο χάρτη.

Η συνολική διάταξη και το εκτιμώμενο μέγεθος των έργων υποδομής για μεταφορά του νερού στις συγκεκριμένες περιοχές από το φράγμα Ιλαρίωνα, άντλησής του, όπου απαιτείται, καθώς και διανομής του στα αγροκτήματα, παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα.

Η προς άρδευση προτεινόμενη έκταση εκτείνεται μεταξύ της ισοϋψούς καμπύλης των 300μ, που αποτελεί και το όριο απαλλοτρίωσης της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, καθώς και της ισοϋψούς καμπύλης των 385mΕπειδή η κατώτερη λειτουργική στάθμη του ταμιευτήρα Ιλαρίωνα είναι 366m, είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η άρδευση της προτεινόμενης έκτασης της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου αποκλειστικά με βαρύτητα. Ετσι έχει γίνει διαχωρισμός της έκτασης στις δύο παρακάτω ζώνες:

 1. Χαμηλή ζώνη, η οποία εκτείνεται μεταξύ των ισοϋψών των 300m και 340m, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη πίεση λειτουργίας του αρδευτικού, των 2bar, για άρδευση με μικροκαταιονητήρες (στάγδην άρδευση). Η έκταση της χαμηλής ζώνης ανέρχεται σε 6.000 στρέμματα. Εφόσον η στάθμη του ταμιευτήρα Ιλαρίωνα δεν υποβιβάζεται ιδιαίτερα, είναι εφικτή και η άρδευση με μεγαλύτερη πίεση. Εναλλακτικά θα μπορούσε να κατασκευαστεί διάταξη inline ανύψωσης πίεσης για τις περιπτώσεις που η στάθμη του ταμιευτήρα είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

 2. Υψηλή ζώνη, η οποία εκτείνεται μεταξύ των ισοϋψών των 340m και 380m. Η έκταση της υψηλής ζώνης ανέρχεται σε 8.000 στρέμματα.

Για την άρδευση της συγκεκριμένης έκτασης από τον ταμιευτήρα Ιλαρίωνα, με διαχωρισμό σε δύο ζώνες άρδευσης προτείνεται, κατ’ αρχήν και για τις ανάγκες ενός αδρομερούς σχεδιασμού, η κατασκευή των παρακάτω έργων τα οποία φαίνονται στο συνημμένο σκαρίφημα και χάρτη:

 • Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από το φράγμα του Ιλαρίωνα, ο οποίος με φυσική ροή θα τροφοδοτεί την συνολικά απαιτούμενη ποσότητα νερού.

 • Κατασκευή δικτύου άρδευσης χαμηλής ζώνης, ελάχιστης εξασφαλισμένης πίεσης 2bar, το οποίο θα αποτελεί συνέχεια του τροφοδοτικού αγωγού, με αντλιοστάσιο inline ανύψωσης πίεσης (option).

 • Κατασκευή αντλιοστασίου τροφοδοσίας υψηλής ζώνης, το οποίο θα αναρροφά από τον τροφοδοτικό αγωγό, για την πλήρωση της δεξαμενής κεφαλής της υψηλής ζώνης (inline άντληση).

 • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, που θα συνδέει το αντλιοστάσιο με τη δεξαμενή κεφαλής της υψηλής ζώνης.

 • Κατασκευή δεξαμενής κεφαλής της υψηλής ζώνης, σε υψόμετρο 410m, εκτιμούμενης χωρητικότητας 8.000m3, για την ενδιάμεση αποθήκευση νερού, με 24ωρη τροφοδότηση από το αντλιοστάσιο και 18ωρη άρδευση.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 2 – ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

Η αρδευτική ζώνη 2 (αρδευτικό έργο 2 με τροφοδοσία από ταμιευτήρα Πολυφύτου) καταλαμβάνει έκταση 24000 στρεμμάτων και εκτείνεται από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά από τους οικισμούς Κοντοβούνι και Σταυρωτή μέχρι και τον οικισμό Ροδίτη, καταλαμβάνοντας μέρος των αγροκτημάτων Σταυρωτής, Πύργων, Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη.

Για το συγκεκριμένο αρδευτικό υπάρχει οριστική μελέτη που είχε εκπονηθεί από το (νυν) υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 1987, επικαιροποιήθηκε το 1997, οπότε και εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η μελέτη αυτή χρήζει αναμόρφωσης – επικαιροποίησης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, προβλέπεται η κατασκευή παρόχθιου αντλιοστασίου επί της βορειοδυτικής ακτής της λίμνης Πολυφύτου, νότια του οικισμού Βαθυλάκου, ενώ η δεξαμενή κεφαλής του αρδευτικού χωροθετείται επί της νοτιοανατολικής πλαγιάς του λόφου που βρίσκεται δυτικά του οικισμού Βαθυλάκου, σε κατάλληλο υψόμετρο.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Κατασκευή παρόχθιου αντλιοστασίου,

 • Κατασκευή τροφοδοτικού καταθλιπτικού αγωγού,

 • Κατασκευή δεξαμενής κεφαλής του αρδευτικού,

 • Κατασκευή δικτύου άρδευσης

Η προς άρδευση προτεινόμενη έκταση εκτείνεται μεταξύ της ισοϋψούς καμπύλης των 300μ, που αποτελεί και το όριο απαλλοτρίωσης της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, μέχρι και το υψόμετρο των 400μ, περίπου.

Πρόκειται για έργο με σχεδιασμό όμοιο με το αντίστοιχο έργο του αρδευτικού Σερβίων, στην νότια ζώνη της λίμνης Πολυφύτου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την προμελέτη του έργου, η έκταση του συγκεκριμένου αρδευτικού επικαλύπτει το αρδευτικό δίκτυο Λευκάρων, ενώ δεν επικαλύπτει το αρδευτικό δίκτυο Μεσιανής, ανάντι του οικισμού.

Συνελήφθη χθες (16-10-2019) απογευματινές ώρες στην Φλώρινα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, 56χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης του κ. Ανακριτή Καβάλας, για κλοπή και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Ο Δήμος Εορδαίας, η Τ.Κ. Μεσοβούνου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοβούνου, σε συνεργασία με τις Αντιστασιακές Οργανώσεις, σας προσκαλούν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, να τιμήσετε με την παρουσία σας το Μνημόσυνο των 157 ανδρών, εκτελεσθέντων το έτος 1941 από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής (τα πρώτα Πανελλαδικά), των 3 στρατιωτών του Σοβιετικού Στρατού στις 23.4.1944 και των 119 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας την 23 & 24.4.1944, όλοι τους κάτοικοι Μεσοβούνου.

09:30 Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητου
10:10 Πέρας Προσέλευσης Προσκυνητών
10:20 Πέρας Προσέλευσης Επισήμων
10:30 Αρχιερατικό Μνημόσυνο
10:50 Πομπή προς το Μνημείο των Πεσόντων
11:00 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Θεόκλητου
11:10 Ομιλία της ημέρας από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μεσοβούνου Παύλου Παραστατίδη
11:20 Προσκλητήριο Πεσόντων
11:30 Κατάθεση Στεφάνων
11:40 Τήρηση ενός λεπτού σιγής
11:41 Εθνικός Ύμνος
12:00 Δεξίωση προσκεκλημένων

Η καρδιακή ανακοπή, είναι μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη. Η επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή, δυστυχώς, παραμένει χαμηλή σε ποσοστά. Μόλις το 10% περίπου των ασθενών που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή έχει πιθανότητες επιβίωσης. Μελέτες έχουν δείξει ότι η έγκαιρη εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης από τους παρευρισκόμενους, ειδικά τα 4 πρώτα λεπτά μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας αυξάνουν σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης του θύματος. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντική η ενημέρωση και η εκπαίδευση πάνω σε θέματα καρδιακής ανακοπής και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Μιας τόσο απλής διαδικασίας που όμως μπορεί να βοηθήσει ένα θύμα σε καρδιακή ανακοπή να επιβιώσει.

Να σώσει μια ζωή!

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς» καθιερώθηκε με διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2012 και λαμβάνει χώρα στις 16 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, στοχεύει στην βελτίωση του ποσοστού των ασθενών που επιβιώνουν από έξω νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, με την βελτίωση της ενημέρωσης, και της εκπαίδευσης του κοινού στην ανάνηψη θύματος  ανακοπής, και στην χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Με αφορμή την ημέρα αυτή η εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ βρέθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑΔΥΜ όπου εκπαίδευσε τους εργαζόμενους σε χειρισμούς καρδιακής ανακοπής και πνιγμονής από ξένο σώμα. Το ΕΚΑΒ Κοζάνης καλεί όλους του πολίτες, τις ομάδες, τους συλλόγους κτλ. να έρθουν σε επαφή με το γραφείο εκπαίδευσης να ενημερωθούν και να μάθουν να εκτελούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ,δωρεάν, έτσι ώστε να μην χάνονται άδικα ζωές των συνανθρώπων μας

Από το γραφείο εκπαίδευσης

ΕΚΑΒ Κοζάνης

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων προσφεύγουν οι ξεσπιτωμένοι κάτοικοι του χωριού – φαντάσματος, που σβήστηκε από το χάρτη πριν από 5 χρόνια

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων προσφεύγουν τις επόμενες μέρες οι πρώην κάτοικοι του χωριού – φαντάσματος Μαυροπηγή Κοζάνης, οι οποίοι πέντε χρόνια μετά το ξεσπίτωμά τους καλούνται να επιστρέψουν στη ΔΕΗ σχεδόν τα μισά χρήματα που είχαν εισπράξει για την απαλλοτρίωση των περιουσιών τους.

Το χωριό σβήστηκε από τον χάρτη το 2014, προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος στο υπέδαφός του. Οι 700 κάτοικοι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τα σπίτια τους με διαδικασίες εξπρές και για τον επιπλέον λόγο ενός πιθανού δυστυχήματος, από τη δραστηριότητα ενός γεωλογικού ρήγματος, που κινούνταν απειλητικά προς το χωριό.
dfkcphk.jpg

Αποζημιώθηκαν με βάση τις υψηλές τιμές μονάδας που όρισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης, το οποίο υπολόγισε την αξία των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων με κριτήριο το κατασκευαστικό κόστος ανέγερσής τους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη πτώση των αξιών λόγω κρίσης. Εισέπραξαν τα ποσά της απαλλοτρίωσης και με αυτά αγόρασαν καινούριες κατοικίες, οι περισσότεροι εξ αυτών μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Δύο χρόνια μετά, ωστόσο, το Εφετείο «κούρεψε» εκ των υστέρων τα ποσά αυτά σε ποσοστό 45% κατά μέσο όρο, καθώς όρισε τιμές με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τη στιγμή της απαλλοτρίωσης. Οι ιδιοκτήτες έπρεπε να επιστρέψουν στη ΔΕΗ σχεδόν τα μισά χρήματα που είχαν εισπράξει, αλλά δεν κατείχαν πλέον Προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο με αίτηση αναίρεσης, η οποία όμως απορρίφθηκε από το ανώτατο δικαστήριο, και έτσι η υπόθεση κατέστη αμετάκλητη και η απαίτηση άμεσα εκτελεστή.

«Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας 100 τ.μ. σε οικόπεδο 500 τ.μ. στην α΄ κατηγορία εισέπραξε 160.000 ευρώ και πρέπει να επιστρέψει 56.000 γιατί η νέα τιμή ορίστηκε στις 104.000, δηλαδή κούρεμα 34,40%. Ένας άλλος που είχε αντίστοιχο σπίτι στην ε’ κατηγορία έχει κούρεμα 62%, καθώς εισέπραξε 123.000 και η νέα τιμή ορίστηκε στις 46.000 ευρώ», είπε στο ethnos.gr ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής Βαγγέλης Καραγεωργίου και πρόσθεσε: «Μας πήραν τα σπίτια στο όνομα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και του εθνικού συμφέροντος και τώρα κοιμόμαστε και ξυπνάμε με τον φόβο πως θα μας χτυπήσει την πόρτα ένας κλητήρας και θα μας επιδώσει εξώδικο».
820g8381_13.jpg

Σε λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πτολεμαΐδα οι πρώην κάτοικοι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία πρέπει να προχωρήσει άμεσα, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τις επόμενες μέρες θα συγκεντρωθούν οι εξουσιοδοτήσεις και θα παραδοθούν στον δικηγόρο που θα καταθέσει την προσφυγή.

Όπως διευκρινίστηκε, θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, από την οποία θα προκύψει αν οι αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης είναι εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο μεταξύ, η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει σε διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλόμενων. Διευκρινίζεται, πάντως, πως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση, ούτε έχουν κοινοποιηθεί κάποια ειδοποιητήρια στους οφειλέτες.

Την ίδια ώρα, πολλοί από τους ξεσπιτωμένους κατοίκους επισκέπτονται συχνά τον τόπο όπου βρισκόταν η κοινότητα Μαυροπηγής και σήμερα έχουν μείνει μόνο μπάζα και ορισμένα ερείπια από εναπομείναντα κτίρια. «Γκρέμισαν με μπουλντόζες ακόμη και την εκκλησία, χωρίς σεβασμό στους δύο ιερείς που ήταν θαμμένοι από κάτω. Εκ των υστέρων, όταν απομακρύνθηκαν τα μπάζα, βρήκαν τα οστά και τα παρέδωσαν στους συγγενείς», είπε στο ethnos.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληττόμενων Μαυροπηγής, Αναστάσιος Εμμανουήλ.

ethnos.gr

Στην ευρύτερη περιοχή του παλαιού οικισμού του Κομάνου ζητά να κάνει ανασκαφή κάτοικος της Πτολεμαΐδας, υποστηρίζοντας ότι εκεί είναι κρυμμένος θησαυρός, ο οποίος, χρονολογείται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η διαδικασία της ανασκαφής θα γίνει με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις παρουσία εκπροσώπων των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε ανάλογες διαδικασίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, κατά τη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση, ενέκρινε το αίτημα του για την άδεια της Ανασκαφής

Η διαδρομή θα ξεκινήσει από την Βίγλα Πισοδερίου (1420μ). Παίρνοντας τον δασικό δρόμο και ακολουθώντας το μονοπάτι θα προσεγγίσουμε όγκο της κορυφής Bella Voda (2154μ) από την οποία  θα απολαύσουμε την πανέμορφη θέα προς τις λίμνες των Πρεσπών αλλά και την κορυφή του Βαρνούντα (2330μ). Η διαδρομή μας θα καταλήξει στο χωριό Άγιος Γερμανός (1040μ). Ώρες πορείας 5,30 – βαθμός δυσκολίας Α.

Αναχώρηση την Κυριακή στις 07:30 με το λεωφορείο του συλλόγου από το parking του Σκλαβενίτη κάτω από το γήπεδο.

Πληροφορίες – συμμετοχές στα τηλ. 6981025650 τηλ. Συλλόγου  και  6948001652 Αλ. Ι. Τσολάκης .

 • Αρχινούμι όλ’ αντάμα κι όχι απ’ όπ’ τουν βουλεύι τουν καθένα.
 • Δεν πχιαλούμι, μούγκι πιρπατούμι.
 • Δεν πχιαλούμι, είπαμι, αλλά δεν πααίνουμι κι αχνάτ’- παχνάτ’.

Τς ρίχνουμι αγλήγουρα. (Δεν τα σας καρτιρούμι μέχρι τα μισ’μέρια)

 • Φκιάνουμι όλ’ τ’ διαδρουμή κι δεν κόβουμι δρόμον άπ’ τς στινούρις.(Δεν είνι ιπιτάφιους να καρτερέσουμι να πιράσ’ απού μπρουστά μας κι να τουν ακλουθήσουμι)
 • Δεν ματσαλνιούμιστι κατά τ’ διαδρουμή. Τα σας ηρθί άχαρα.
 • Άμα σας ηρθί αντράλα στουν ανήφουρου, άφκιετι τα ταντσταρλίκια κι κάτστι ψίχα σν’ άκρα.
 • Προυσουχή στς γκαγκζές κι στα γουμαράγκαθα σιαπάν στουν Άι Σαράντ’ μη ζγκρανζτήτι.
 • Και τέλος, βγάλτι άσουτις σέλφι!!!

Ρητή αναφορά στο πάγωμα της διαδικασίας πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει εξασφαλίσει την πρώτη θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και τα επιμέρους μέτρα για το άνοιγμα της αγοράς απομένει να εξειδικευτούν και να αποκρυσταλλωθούν κατά τις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν με τους θεσμούς το Νοέμβριο, εντούτοις στα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που συνοδεύουν το προσχέδιο, γίνεται ρητή αναφορά σε πέντε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτές είναι τα ευρέως γνωστά μέτρα και εξαγγελίες που έχουν γίνει ακόμη και από τον πρωθυπουργό (απολιγνιτοποίηση) και τα οποία από την πλευρά της Κομισιόν γίνονται αποδεκτά.

Πιο συγκεκριμένα οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης τις οποίες αποδέχεται αρχικά η Κομισιόν είναι:

Η απόφαση για σταδιακή και γρήγορη απανθρακοποίηση με απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028

Η αυξημένη ποσοστιαία διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, με βελτίωση των αδειοδοτικών διαδικασιών και καθιέρωση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην αγορά

Επιτάχυνση της λειτουργίας της αγοράς forward για τα παράγωγα ενεργειακών προϊόντων

Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εταιρειών προμήθειας στην λιανική αγορά ρεύματος

Ο διαχωρισμός του διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού από τη ΔΕΗ και η άντληση εσόδων από την αξιοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ

Δηλαδή πρόκειται για δεσμεύσεις, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει να δρομολογείται σε διάφορα στάδια, όπως για παράδειγμα η προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, η αναθεώρηση του ΕΣΕΚ για αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, η μεταβατική υποχρέωση της ΔΕΗ να συνάψει διμερείς συμβάσεις με προμηθευτές μέχρι τη λειτουργία του target model, ο νόμος για την απλοποίηση της αδειοδότησης (χθες συστάθηκε και επίσημα η νέα επιτροπή υπό την Αλ. Σδούκου που θα επεξεργαστεί τις αλλαγές) και φυσικά ο νόμος που αναμένεται για τη ΔΕΗ που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για να προχωρήσει ο διαχωρισμός και πώληση μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Σελίδα 1 από 464
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ