Το τελευταίο διάστημα τοπικά ΜΜΕ ανέδειξαν το σοβαρό θέμα της χαμηλής χρηματοδότησης που είχε η Δυτική Μακεδονία (μόλις 6,7εκ€) για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», που αφορά στην εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, μέσω επιχορηγήσεων και χαμηλότοκων δανείων.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, που ορθά επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος με πρόσθετους πόρους.

Ο Περιφερειάρχης απάντησε πρωτίστως για να επιπλήξει όσους εύλογα διαμαρτυρήθηκαν  και δευτερευόντως για να αιτιολογήσει  τη χαμηλή χρηματοδότηση.

Στην απάντησή του κομπάζει για το γεγονός της μηδενικής χρηματοδότησης του «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον»  από το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, σε μια Περιφέρεια που ο ίδιος λέει ότι έχει ενεργειακή φτώχεια!

Ποιος θα έπρεπε να ήταν ο σωστός σχεδιασμός του προγράμματος.

Τα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» είναι ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2011 και δημιουργήθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του ΕΣΠΑ για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που η δημοσιονομική κρίση δημιούργησε στη χώρα. 

Με την έννοια  «χρηματοδοτικό κενό» εννοούμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες που η αγορά αδυνατεί να καλύψει και έτσι  δημιουργείται  ένα «επενδυτικό κενό», δηλαδή ένα έλλειμμα επενδύσεων. Αυτό το χρηματοδοτικό και επενδυτικό κενό καλύπτουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνεχίζονται ως επιτυχημένη πρακτική και στην παρούσα  περίοδο 2014-2020.

Ο σωστός σχεδιασμός για το εξοικονομώ σε επίπεδο Περιφέρειας έπρεπε με βάση τα παραπάνω να λάβει υπόψη του:

1ο  το χρηματοδοτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί.                                                      
2ο τα κεφάλαια που εξακολουθούν να απαιτούνται με βάση την προηγούμενη εφαρμογή  του προγράμματος
3ο τη διασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων είτε από το ΠΕΠ, είτε από τα αντίστοιχα προγράμματα των Υπουργείων, είτε και από τα δύο μαζί.

Δυστυχώς στην Περιφέρειά μας ο σχεδιασμός αυτός δεν έγινε και αποδεικνύεται από το χαμηλό ποσό χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Ειδικότερα:

1ο το χρηματοδοτικό κενό που θα έπρεπε να καλυφθεί ανέρχεται σε 9 εκ€ 1.
2ο ο  επιλέξιμος προϋπολογισμός των ολοκληρωμένων αιτήσεων από την  προηγούμενη περίοδο ανέρχεται σε 36 εκ€. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τα 21εκ€ που διατέθηκαν από το προηγούμενο Πρόγραμμα. (10εκ€ από το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας και επιπλέον 11εκ€  που αντλήθηκε από αδιάθετα άλλων Περιφερειών),

Για να καλυφθούν, λοιπόν, όλες οι αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης απαιτούνται επιπρόσθετα 15εκ€. Άρα αν στο ποσό αυτό προστεθεί και το χρηματοδοτικό κενό της τρέχουσας περιόδου (10εκ€) τότε η πραγματική απαίτηση να ανέρχεται σε 25 εκ€.

Προχειρότητα και ανευθυνότητα.

Με βάση αυτή την εικόνα είναι λογικό να απορεί κανείς γιατί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να ξεκινήσει το  νέο «Εξοικονομώ» με μόλις 6,7εκ€. όταν θα έπρεπε να γνωρίζει ότι:

*       Ο τομέας των κατασκευών ανήκει σ’ εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο και ένα πρόγραμμα όπως το εξοικονομώ θα έδινε νέα ώθηση στον κλάδο,
*       Θα δημιουργήσει δουλειές σε μια Περιφέρεια όπως η δική μας που είδε την ανεργία να εκτινάσσεται από το 15,4% το 2010, στο 30,7% το 2015 (τη μεγαλύτερη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο)3
*       Τα κτίρια της Περιφέρειας, σε ποσοστό 85,3% ανήκουν στις κατηγορίες Δ έως Η που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, ενώ το 35% εντάσσεται στην κατηγορία Η 1, είναι δηλαδή στη χειρότερη ενεργειακά κατηγορία γεγονός που μαζί με τις ακραίες καιρικές συνθήκες δικαιολογούν τη μεγάλη ζήτηση στο Εξοικονομώ της προηγούμενης περιόδου και θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος.
 
Η Περιφερειακή Αρχή θα μπορούσε να πιστωθεί θετικά το γεγονός ότι διασφάλισε τα 6,7 εκ€ για το «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» από το  Υπουργείο Ανάπτυξης αν δεν αποδεικνυόταν ότι για άλλη μια φορά πήρε λίγα και έδωσε πολλά.

Αποφάσισε, δηλαδή, να δώσει 11,3 εκ€  από το ΠΕΠ της Περιφέρειας και από τον Άξονα που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον»,  για ένα ερευνητικό πρόγραμμα (δέσμευση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται κατά την καύση του Λίγνίτη 4 ) που κατά την άποψή μας αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ και του Υπουργείου για να το χρηματοδοτήσει.

Τώρα πώς γίνεται από την μια να προχωρά η «αποεπένδυση» των Λιγνιτικών Μονάδων και από την άλλη η Περιφερειακή Αρχή να χρηματοδοτεί με 11,3 εκ την έρευνα για τις λιγνιτικές Μονάδες, οφείλει να το εξηγήσει η ίδια.
Επίσης οφείλει να εξηγήσει γιατί αποφάσισε να δοθούν 10 εκ€ για «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ, κλπ» 4 , όταν, από τον ίδιο άξονα προτεραιότητας, για το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» δε δίνεται ούτε ένα ευρώ (0€).
 
Αν η αιτιολογία είναι ότι αυτά αποφασίσθηκαν στη διαβούλευση της Διαχειριστικής Αρχής με το Υπουργείο, όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Καρυπίδης, οφείλουμε να του πούμε ότι της διαβούλευσης ηγείται ο Περιφερειάρχης ως επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής και όχι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ότι τα προγράμματα αναθεωρούνται μέσα από μια συνεχή διαδικασία Διαβούλευσης των Περιφερειών με τις Εθνικές Αρχές και την ΕΕ.

Και ο Περιφερειάρχης είχε τρεις πολύ σημαντικές αιτίες για να αναθεωρήσει τον όποιο αρχικό σχεδιασμό στο εν λόγω θέμα:

Πρώτον τις τελικές απαιτήσεις των αιτήσεων που εγκρίθηκαν,
δεύτερον τις εξελίξεις στο λιγνίτη και το κλείσιμο των μονάδων, και
τρίτον την πανευρωπαϊκή πρωτιά της Περιφέρειας στην ανεργία.

Όσο για το επιχείρημα που εκφράστηκε από την Περιφερειακή Αρχή, ότι αν χρειασθεί θα βάλει επιπρόσθετους πόρους, είναι εντελώς έωλο. Γιατί η πράξη λέει ότι με αυτούς τους ρυθμούς νέα προκήρυξη δεν θα προλάβει να υπάρξει.

Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να αυξήσει άμεσα τον προϋπολογισμό της εν λόγω δράσης προσθέτοντας 18εκ€ από τον άξονα 4 του ΠΕΠ προκειμένου μαζί με τα 6,7εκ του Υπουργείου να συγκεντρωθεί το ποσό των ~25εκ€ που απαιτούνται, έτσι ώστε να κινηθεί ο κατασκευαστικός κλάδος, να δουλέψουν μηχανικοί, εργάτες και τεχνίτες, αλλά κυρίως να ανακουφισθούν οι πολίτες από το κόστος θέρμανσης καθώς η μείωση της ενεργειακής δαπάνης για ένα νοικοκυριό κυμαίνεται από 800-2000€ κατά μέσο όρο το χρόνο 2.
Σε μια κοινωνία που μετρά ήδη απώλειες από το επίδομα θέρμανσης και τον τοπικό πόρο και δεν έχει δει ακόμη το φθηνό ρεύμα και το Φυσικό Αέριο, οι απώλειες σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα είναι δυσβάστακτες.

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ
 

Με την προηγούμενη ανακοίνωση μας για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, πιστεύαμε ότι η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για μια δράση τόσο σημαντική για τους πολίτες της, είχε γίνει κατανοητή : «… εάν οι αρχικοί πόροι δεν αποδειχθούν επαρκείς, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτών…».

Είναι λυπηρό που τα αυτονόητα δεν γίνονται αντιληπτά. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, οι γνωστοί – άγνωστοι κατέφυγαν σε μια απίστευτη κινδυνολογία χωρίς να έχει ζητηθεί από μέρους τους κάποια επίσημη ενημέρωση.

Χωρίς ίχνος ντροπής προσπάθησαν να «λεηλατήσουν» μια τόσο σημαντική δράση που αποτελεί συνέχεια των δράσεων που μόλις σήμερα ανακοινώσαμε: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, υποδομών υγείας και λοιπών δημοσίων κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ.

Είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέλθουμε με νέες τοποθετήσεις, απλώς δεν πιστεύαμε ότι αυτό θα συνέβαινε τόσο σύντομα.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ξεκίνησε με μια αρχική χρηματοδότηση, για την Δυτική Μακεδονία, της τάξης των 6,7 εκ. €.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει κάποιος ενδιαφερόμενος αίτηση και να τύχει χρηματοδότησης αυτή η αίτηση, είναι η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Έως την Παρασκευή 23/3/2018, είχαν εκδοθεί (ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας) τα παρακάτω ΠΕΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Κοζάνη: 556
Καστοριά: 297
Φλώρινα: 170
Γρεβενά: 178
ΣΥΝΟΛΟ: 1.201

Επομένως, γίνεται κατανοητό (?) ότι οι αιτήσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν, δεν θα μπορούσαν να υπερβούν τον αριθμό των 1201. Με ένα μέσο κόστος 10.000 €, ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12 εκ. € περίπου. Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των ΠΕΑ δύναται να αυξηθεί.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Ενέργειας με την ανακοίνωση για ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. Για την Δυτική Μακεδονία αυτό σημαίνει αύξηση του αρχικού διαθέσιμου προϋπολογισμού (από 6,7 εκ. € σε 13,4 εκ. €).

Επομένως, το Πρόγραμμα δύναται να δεχθεί αιτήσεις που να καλύπτουν το ποσό των 13,4 εκ. € (περίπου 1350 ΠΕΑ).

Εάν ο αριθμός των ΠΕΑ αποδειχθεί μεγαλύτερος των 1350, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει δεσμευτεί ότι και αυτές οι όποιες επιλαχούσες αιτήσεις (150 – 200) θα τύχουν χρηματοδότησης.

Ελπίζουμε ότι αυτήν την φορά τα αναγραφόμενα γίνονται κατανοητά απ’ ΟΛΟΥΣ και δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ !

Τελειώνοντας, ενημερώνουμε όλους τους πολίτες ότι το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ θα είναι ανοικτό έως το 2022 (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμη χρηματοδότηση).

ΥΓ: Αυτή την φορά η τοποθέτηση μας είναι μόνο 392 λέξεις !

Με την προηγούμενη ανακοίνωση μας για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, πιστεύαμε ότι η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για μια δράση τόσο σημαντική για τους πολίτες της, είχε γίνει κατανοητή : «… εάν οι αρχικοί πόροι δεν αποδειχθούν επαρκείς, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτών…».

Είναι λυπηρό που τα αυτονόητα δεν γίνονται αντιληπτά. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, οι γνωστοί – άγνωστοι κατέφυγαν σε μια απίστευτη κινδυνολογία χωρίς να έχει ζητηθεί από μέρους τους κάποια επίσημη ενημέρωση.

Χωρίς ίχνος ντροπής προσπάθησαν να «λεηλατήσουν» μια τόσο σημαντική δράση που αποτελεί συνέχεια των δράσεων που μόλις σήμερα ανακοινώσαμε: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, υποδομών υγείας και λοιπών δημοσίων κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ.

Είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέλθουμε με νέες τοποθετήσεις, απλώς δεν πιστεύαμε ότι αυτό θα συνέβαινε τόσο σύντομα.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ξεκίνησε με μια αρχική χρηματοδότηση, για την Δυτική Μακεδονία, της τάξης των 6,7 εκ. €.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει κάποιος ενδιαφερόμενος αίτηση και να τύχει χρηματοδότησης αυτή η αίτηση, είναι η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Έως την Παρασκευή 23/3/2018, είχαν εκδοθεί (ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας) τα παρακάτω ΠΕΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Κοζάνη: 556
Καστοριά: 297
Φλώρινα: 170
Γρεβενά: 178
ΣΥΝΟΛΟ: 1.201

Επομένως, γίνεται κατανοητό (?) ότι οι αιτήσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν, δεν θα μπορούσαν να υπερβούν τον αριθμό των 1201. Με ένα μέσο κόστος 10.000 €, ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12 εκ. € περίπου. Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των ΠΕΑ δύναται να αυξηθεί.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Ενέργειας με την ανακοίνωση για ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. Για την Δυτική Μακεδονία αυτό σημαίνει αύξηση του αρχικού διαθέσιμου προϋπολογισμού (από 6,7 εκ. € σε 13,4 εκ. €).

Επομένως, το Πρόγραμμα δύναται να δεχθεί αιτήσεις που να καλύπτουν το ποσό των 13,4 εκ. € (περίπου 1350 ΠΕΑ).

Εάν ο αριθμός των ΠΕΑ αποδειχθεί μεγαλύτερος των 1350, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει δεσμευτεί ότι και αυτές οι όποιες επιλαχούσες αιτήσεις (150 – 200) θα τύχουν χρηματοδότησης.

Ελπίζουμε ότι αυτήν την φορά τα αναγραφόμενα γίνονται κατανοητά απ’ ΟΛΟΥΣ και δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ !

Τελειώνοντας, ενημερώνουμε όλους τους πολίτες ότι το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ θα είναι ανοικτό έως το 2022 (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμη χρηματοδότηση).

ΥΓ: Αυτή την φορά η τοποθέτηση μας είναι μόνο 392 λέξεις !

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό για όσους «ενδιαφέρονται» για την πρόοδο της περιοχής μας ότι, στόχος είναι η εισροή, όσο το δυνατόν, περισσότερων πόρων για τις κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας μέσω της χρηματοδότησης έργων αναγκαίων για την ευημερία των πολιτών της.

Έχουμε καταλάβει ότι, έως σήμερα, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό και το στενάχωρο είναι ότι δεν γίνεται καμιά προσπάθεια από «συγκεκριμένους κύκλους (όχι μόνο πρόσωπα)» να κατανοήσουν τι ακριβώς επιδιώκει και πως επιδιώκει να το επιτύχει, η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κάποιοι δεν μελετούν αρκετά.

Τι συμβαίνει, όμως, με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»; (ερώτημα που τίθεται σε αρκετά ΜΜΕ της περιοχής μας αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. facebook), ένα πρόγραμμα που θεωρήθηκε απόλυτα επιτυχημένο (στην προηγούμενη εφαρμογή του) με αναφορά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και με μεγάλη απήχηση στους πολίτες της.

Αν ξεκινήσουμε από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και με βάση τα στοιχεία παρατηρείται πως σημαντικές κατανομές του προϋπολογισμού είχαν στόχο την Περιφέρεια Αττικής (26%) και Στερεάς Ελλάδος (10%).

Στον αντίποδα περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, όπως π.χ. η Δυτική Μακεδονία, είχαν αρχικά σχεδιαστεί να λάβουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό (4%). Η εξέλιξη όμως της ζήτησης του προγράμματος οδήγησε σε μια σημαντική ανακατανομή των πόρων, προκειμένου να ενισχυθεί η συγκεκριμένη περιφέρεια.

2ο Συμπέρασμα: Η Δυτική Μακεδονία διέθεσε, αποκλειστικά, δικούς της πόρους (πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013) και συμμετείχε (ως προς την απορρόφηση), σε ποσοστό 20,8% (σε επίπεδο χώρας).

3ο Συμπέρασμα: Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ξεκίνησε με αρχική χρηματοδότηση (από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) της τάξης των 10.000.000 εκ. € και ολοκληρώθηκε 5 χρόνια μετά φτάνοντας (σε τελικό κόστος) τα 21.000.000 εκ. €.

Αν προσπαθήσουμε τώρα να εξηγήσουμε την θέση της Περιφέρειας σήμερα γίνεται αντιληπτό ότι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ξεκινά για τη ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με 6.7 εκ. €. Η περιφέρεια μας διαθέτει (από δικούς της πόρους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020)) , 0 εκ. € και λαμβάνει 6,7 εκ. € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας).

Συγκριτικά, το 2011 ξεκινήσαμε με 10 εκ. € και σήμερα ξεκινάμε με 6,7 εκ. € (απόκλιση της τάξης του 33%).
ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να προδικάσει την εξέλιξη του συγκεκριμένου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ σήμερα, διότι πρέπει να σταθμίσει τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε (2011) και τι επικρατεί σήμερα (2018) στην κοινωνία μας (και κυρίως το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά).

Μη ξεχνάμε ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρχει και συνεισφορά των ιδιωτών (η οποία θα είναι ανάλογη με τα εισοδηματικά κριτήρια του κάθε ενδιαφερόμενου) !

Επίσης, Θα θέλαμε να ενημερωθούμε, από αυτούς που «τόσο, έντονα, ενδιαφέρονται» εάν οι πόροι, που αρχικά διατίθενται, θα απορροφηθούν (100%) και σε πόσο χρόνο? Εάν υπάρχει απάντηση, ευχαρίστως να την μάθουμε και εμείς.

Αλλά αυτό που φαίνεται να ενδιαφέρει και πρέπει να απαντήσουμε είναι στο γιατί η Περιφέρεια δεν συνεισφέρει δικούς της πόρους (όπως και οι άλλες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ)

Η θέση που αρχικά πήρε και τηρεί έως σήμερα η Περιφέρεια μας, ΠΡΟΦΑΝΩΣ, δεν έχει να κάνει με την εσφαλμένη αντίληψη (που, επαναλαμβανόμενα, «διαδίδεται» μέσω συγκεκριμένων καναλιών) και που μεταφράζεται «…ότι η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αφενός δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των κατοίκων αυτής αφετέρου επιθυμεί να υποβαθμίσει την σημαντικότητα και αναγκαιότητα ενός τέτοιου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».

Μόνον αυτό δεν συμβαίνει. Η περιφέρεια και αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τις ανάγκες όλων των πολιτών της. Όλοι μας όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι τους πόρους αυτούς (όπως και στην περίπτωση της χρηματοδότησης της δράσης του φυσικού αερίου στην περιοχή της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και των ΓΡΕΒΕΝΩΝ), ΑΛΛΟΙ φορείς ΠΡΕΠΕΙ να τους διαθέσουν για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ μας, διότι τους ΟΦΕΙΛΟΥΝ σε αυτήν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ για όλα αυτά που, διαχρονικά, η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στην οικονομία, στην ιστορία και στον πολιτισμό αυτής της χώρας.

Επίσης για τους τύπους:
Αυτό που διαφεύγει της προσοχής κάποιων είναι ότι, κατά την περίοδο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 , στο πλαίσιο της διαβούλευσης και του συντονισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με την αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας» (Μάρτιος 2014), συμφωνήθηκε να καλυφθεί η χρηματοδότηση της δράσης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» από πόρους του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητας» (σελίδες 12 – 13 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020).

Τέλος, ποτέ δεν υπήρξε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (με εφαρμογή στη ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και με δυνατότητα χρηματοδότησης του και από την ίδια την Περιφέρεια) που σταμάτησε (ή ανεστάλη) λόγω έλλειψης πόρων! Οι πολίτες να είναι βέβαιοι ότι εάν οι αρχικοί πόροι δεν αποδειχθούν επαρκείς, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτών!
Εάν τα παραπάνω γίνουν αντιληπτά έχει καλώς, διαφορετικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κατανόησης εννοιών και στρατηγικής...
Θα επανέλθουμε και με άλλες τοποθετήσεις…

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ