Μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση:  Τελικά οι μάσκες έπεσαν

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια λέει ο λαός μας! Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά και στο θέμα της Πρόσκλησης της Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Με την κρίση να βαθαίνει καθώς η περιοχή μας μπαίνει σε νέα περίοδο ύφεσης λόγω των πρόσφατων μέτρων για το λιανεμπόριο, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται ο λάθος χειρισμός και μαζί και η ανικανότητα της Περιφερειακής Αρχής στον τρόπο που χειρίστηκε το Πρόγραμμα αυτό.

Ένα Πρόγραμμα, που αντί για εργαλείο βοήθειας προς τις ΜΜΕ της περιοχής, κατάντησε να οδηγεί στη μεγέθυνση των ανισοτήτων ενδοπεριφερειακά, χάνοντας το χαρακτήρα που τόσο ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός, όσο και η ίδια η Πρόσκληση, προσδοκούσε.

Στην ανικανότητα έρχεται τώρα να προστεθεί και ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ των Επιχειρήσεων, καθώς, αντί διορθωτικών ενεργειών ή τουλάχιστον μιας ειλικρινούς συγνώμης, επιλέχθηκε η οδός μιας κακοστημένης παράστασης, επικοινωνιακού χαρακτήρα, που κορυφώθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 25ης Φεβρουαρίου.

Όμως ο «ψεύτης όμως και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται».

Με θυμό και μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε, ύστερα από γραπτό Ερώτημα μας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά) πως ουδέποτε υπήρξε απαγόρευση μείωσης του άνω ορίου της Πρόσκλησης, όπως αυτό προκύπτει από σειρά εγγράφων, που αναγκάστηκε, με μεγάλη καθυστέρηση, να μας κοινοποιήσει η Περιφερειακή Αρχή.

Ειδικότερα, δύο ήταν τα ερωτήματα που θέσαμε. Πρώτο από ποια έγγραφα προέκυπτε ότι δεν μπορούσαν να μειώσουν το ανώτατο ύψος επιχορήγησης (δηλαδή το «ταβάνι» των 40.000€), όπως ισχυρίσθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και δημόσια, Περιφερειάρχης και υπηρεσιακοί παράγοντες και δεύτερο με ποια έγγραφη απάντηση απορρίφθηκε το αίτημα του Περιφερειάρχη για αύξηση του ποσού της συγκεκριμένης Πρόσκλησης από τα 40εκ€ στα 100εκ€, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων.

Για το δεύτερο ερώτημα δεν πήραμε καμία απάντηση και ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης ουδέποτε έκανε αίτημα για να αυξήσει το ποσό από τα 40 στα 100εκ€, από τα κονδύλια του ΠΕΠ, με γραπτή διαδικασία, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του ΕΣΠΑ.

Ως προς το  πρώτο ερώτημα οι απαντήσεις ήταν καταπέλτης. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, δια των Υπηρεσιών του, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.

Οι δύο κατ εξοχήν αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, απάντησαν κοινοποιώντας τις απαντήσεις τους σε αντίστοιχο ερώτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Η μεν πρώτη Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων/ΕΥΚΕ, απάντησε ότι «…εκφράζει τη Σύμφωνη Γνώμη επί του Σχεδίου Απόφασης Τροποποίησης  της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων…» για τη μείωση του ανώτατου ορίου. Η απάντηση είναι υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά).

Η δε δεύτερη Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης/ΕΥΘΥ, αφού τεκμηριώνει αναλυτικά τη συμβατότητα με τους Κανονισμούς, κλείνει λέγοντας «…….η προτεινόμενη τροποποίηση της εν λόγω πρόσκλησης (σσ. εννοεί η μείωση του άνω ορίου) συνάδει με το στόχο αυτής, καθώς με τον τρόπο αυτό θα ωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Βάσει των παραπάνω … μπορεί να τροποποιηθεί η εν λόγω πρόσκληση ως προς τα στοιχεία που αναγράφονται στο σχέδιο τροποποίησης…» (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά).

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, με τις απαντήσεις αυτές, μείωσε το ανώτατο όριο της Πρόσκλησης από τις 30.000€ στα 15.000€, ικανοποιώντας περισσότερες επιχειρήσεις.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, με τις απαντήσεις αυτές, δεν μείωσε το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός πρόσκλησης σχεδόν 3.000 επιχειρήσεις.

Ως δικαιολογία στην απάντηση του στο Συνδυασμό μας,   (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά), στηρίχθηκε σε μια επουσιώδη αναφορά της απάντησης της πρώτης υπηρεσίας, ότι «…πιθανόν να υπάρξουν νομικές αξιώσεις και διεκδικήσεις από αιτούντες που αναμένουν την ανώτατη επιχορήγηση € …» (παρ 2, πατήστε εδώ)!!!

Έτσι μεθοδεύθηκε από την Περιφερειακή Αρχή η μη μείωση τελικά του ανώτατου ορίου της ενίσχυσης που άφησε εκτός από την Πρόσκληση το Λιανεμπόριο, την Εστίαση και τις πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Αν σε αυτή τη μεθόδευση, προστεθεί και η γνώση και η εμπειρία που υπήρξε από τις άλλες Περιφερειακές Αρχές στη διαχείριση των αντίστοιχων προγραμμάτων στη Χώρα, αποδεικνύεται περίτρανα το κενό της δικής μας Περιφερειακής Αρχής.

Ενδεικτικά, υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε 5 Περιφέρειες της Χώρας ( Αττική, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα), με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που με μοναδικό κριτήριο τις θέσεις εργασίας, έχει εντάξει ήδη 8.000 επιχειρήσεις (77% των αιτούντων) και συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις!

Η πραγματικότητα δείχνει πως κάποιοι Περιφερειάρχες αντιλήφθηκαν και δούλεψαν με βάση τα χαρακτηριστικά των περιοχών και των οικονομιών τους, καθώς πέραν της προσαρμογής των άνω ορίων των Προσκλήσεων, έκαναν παρεμβάσεις στην κατανομή των ποσών ανά κλάδο, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας με έμφαση στον τουρισμό την εστίαση και το λιανεμπόριο.

Ακόμα και η αχανής Αττική, επέλεξε να καθορίσει ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 50 εκ. ευρώ, μόνο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 άτομα προσωπικό), αντιλαμβανόμενη πως λόγω του μεγάλου αριθμού των μεσαίων επιχειρήσεων στα γεωγραφικά της όρια, οι πολύ μικρές δε θα είχαν καμία τύχη χρηματοδότησης.

Τι έκανε ο δικός μας Περιφερειάρχης ; Επέλεξε το ρόλο του Θεατή αλλά και του Υποκριτή, καθώς έστησε μια καλομελετημένη παράσταση, για να κατευνάσει απλά και μόνο την δίκαιη οργή των επιχειρηματιών. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο «Ειπώθηκαν ψέματα, που ντράπηκαν τα ίδια, μια και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα είπαν»(Μεν. Λουντέμης).

Οι επιχειρηματίες όμως γνωρίζουν, ενημερώνονται και φυσικά δεν ξεχνούν την απουσία κάποιων στα δύσκολα. Ήδη έχουν καταλάβει ότι η ανικανότητα κοστίζει πολύ ακριβά. Ειδικά σήμερα.

Περιθώρια για διορθώσεις υπάρχουν ακόμη και τώρα. Η πολιτική βούληση όμως φαίνεται να απουσιάζει.

                                                                                                                                               

Για τον Συνδυασμό «ΕΛΠΙΔΑ»

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος  -Επικεφαλής

 

Από την πλευρά της η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης  Γεωργία Ζεμπιλιάδου ξανακάλεσε τον Περιφερειάρχη να παραιτηθεί, ενώ χαρακτήρισε ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του  θυμίζοντας τον πως η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν θα ορκιζόταν περιφερειακός σύμβουλος αν περνούσε το νομοσχέδιο της Μικρής ΔΕΗ.

Τελικά οι εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για παραίτηση του Περιφερειάρχη έπεσαν για μια φορά ακόμη στο κενό όπως βέβαια αναμενόταν αν κρίνει κανείς την συνολική στάση του κ. Καρυπίδη στο όλα θέμα του ξεπουλήματος της ΔΕΗ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!

Για το ξεπούλημα της ΔΕΗ

Για το θέμα της ΔΕΗ αποκαλέσαμε τον κ. Καρυπίδη "Εφιάλτη για την περιοχή" (Δ.Τ. στις 5-10-2016, με τίτλο: Και γνωρίζατε και συναινούσατε στο ξεπούλημα της ΔΕΗ από τις 7/9 κ. Καρυπίδη; Στοιχεία «φωτιά» στα οποία ο Περιφερειάρχης πρέπει να απαντήσει αμέσως).

Άδικος χαρακτηρισμός;
Ναι, αν τα γεγονότα μας διέψευδαν.

Τα γεγονότα όμως λένε πως μερικές μέρες πριν έρθει στη Βουλή για ψήφιση το σχετικό νομοσχέδιο της σημερινής Κυβέρνησης που ξεπουλάει τη ΔΕΗ και φέρνει την περιοχή μας μπροστά σε μια καταστροφή, ο αρμόδιος Υπουργός δεν ανησυχεί για τυχόν αντιδράσεις!

Δεν το λέμε εμείς αλλά ο Νίκος Υποφάντης σε ρεπορτάζ του με τίτλο "Ο Αλέξης και το εθνικό έγκλημα της ΔΕΗ", που δημοσιεύτηκε στο meaculpa.gr στις 9-4-2018.

Αυτολεξεί γράφει τα εξής: "Πριν λίγες ημέρες σε μια βραδινή συγκέντρωση στην πρεσβεία της Γαλλίας συνάντησα στέλεχος της κυβέρνησης που διαχειρίζεται τα θέματα της ενέργειας και της ΔΕΗ. Έχεις μεγάλο πονοκέφαλο, του είπα. Πως θα καταφέρεις να πουλήσεις την επιχείρηση, που ως αντιπολίτευση την είχες βάλει μπροστά σε όλους τους αγώνες κατά των «Γερμανοτσολιάδων» που ξεπουλούσαν την χώρα τάζοντας φυλάκιση σε όσων ψηφίσουν τότε, τον ρώτησα.
Μάλιστα, του είπα, ότι ο ηγέτης τους Αλέξης Τσίπρας, μιλούσε για εθνικό έγκλημα και ότι είχε καταφέρει να πάρει με το μέρος του τις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου υπάρχει παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, να εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, να εξασφαλίσει στην κάλπη τους συνδικαλιστές και εργαζόμενους που κήρυσσαν τον ανένδοτο κατά της «δημόσιας» περιούσιας της ΔΕΗ.

Με ένα απίστευτο σαρδόνιο χαμόγελο και με του ποτήρι στο χέρι, μου απάντησε και με άφησε με την εντύπωση να πιστεύω ότι πραγματικά το έχει υπό έλεγχο. Θα προχωρήσουν όλα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, απάντησε και συνέχισε να πίνει το ποτό του, με ύφος που αν κατάλαβα καλά ήταν, σιγά τώρα μην «κωλώσουμε» σε συνδικαλιστές, εργαζόμενους και δικούς μας βουλευτές."

Το ρεπορτάζ, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν διαψεύστηκε. Κι αν δεν κάνουμε λάθος ο Υπουργός που χειρίζεται εκ μέρους της Κυβέρνησης τα θέματα της ενέργειας και της ΔΕΗ είναι ο κ. Σταθάκης. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς και με ποιο τρόπο "το έχει υπό έλεγχο" το θέμα της πώλησης της ΔΕΗ ο κ. Υπουργός;
Κι αν, όπως λέει πάντα το ρεπορτάζ, για τον Υπουργό ισχύει όντως το "...σιγά τώρα μην «κωλώσουμε» σε συνδικαλιστές, εργαζόμενους και δικούς μας βουλευτές." για τον αιρετό εκπρόσωπο της περιοχής, τον Περιφερειάρχη, τι ισχύει;
Την απάντηση την ξέρουν όλοι.

Ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Καρυπίδης και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν το θέμα ΔΕΗ αποδεικνύει πως ούτε μπορούν, αλλά ούτε και θέλουν να αγωνιστούν.
Με αερολογίες και δεκαρικούς δε γίνονται αγώνες. Δημιουργούνται απλώς εντυπώσεις και κερδίζεται χρόνος (σ. σ. ό,τι ακριβώς ήθελε η Κυβέρνηση) για να ετοιμαστεί το έγκλημα κατά της ΔΕΗ.

Ένα έγκλημα που πρέπει να σταματήσουμε με τον αγώνα μας, όλοι όσοι είμαστε αποφασισμένοι να μην τους αφήσουμε να ξεπουλήσουν το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας.

Ο αγώνας στη Μεγαλόπολη ξεκίνησε. Εμείς τι περιμένουμε;

 

Το τελευταίο διάστημα τοπικά ΜΜΕ ανέδειξαν το σοβαρό θέμα της χαμηλής χρηματοδότησης που είχε η Δυτική Μακεδονία (μόλις 6,7εκ€) για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», που αφορά στην εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, μέσω επιχορηγήσεων και χαμηλότοκων δανείων.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, που ορθά επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος με πρόσθετους πόρους.

Ο Περιφερειάρχης απάντησε πρωτίστως για να επιπλήξει όσους εύλογα διαμαρτυρήθηκαν  και δευτερευόντως για να αιτιολογήσει  τη χαμηλή χρηματοδότηση.

Στην απάντησή του κομπάζει για το γεγονός της μηδενικής χρηματοδότησης του «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον»  από το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, σε μια Περιφέρεια που ο ίδιος λέει ότι έχει ενεργειακή φτώχεια!

Ποιος θα έπρεπε να ήταν ο σωστός σχεδιασμός του προγράμματος.

Τα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» είναι ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2011 και δημιουργήθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του ΕΣΠΑ για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που η δημοσιονομική κρίση δημιούργησε στη χώρα. 

Με την έννοια  «χρηματοδοτικό κενό» εννοούμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες που η αγορά αδυνατεί να καλύψει και έτσι  δημιουργείται  ένα «επενδυτικό κενό», δηλαδή ένα έλλειμμα επενδύσεων. Αυτό το χρηματοδοτικό και επενδυτικό κενό καλύπτουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνεχίζονται ως επιτυχημένη πρακτική και στην παρούσα  περίοδο 2014-2020.

Ο σωστός σχεδιασμός για το εξοικονομώ σε επίπεδο Περιφέρειας έπρεπε με βάση τα παραπάνω να λάβει υπόψη του:

1ο  το χρηματοδοτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί.                                                      
2ο τα κεφάλαια που εξακολουθούν να απαιτούνται με βάση την προηγούμενη εφαρμογή  του προγράμματος
3ο τη διασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων είτε από το ΠΕΠ, είτε από τα αντίστοιχα προγράμματα των Υπουργείων, είτε και από τα δύο μαζί.

Δυστυχώς στην Περιφέρειά μας ο σχεδιασμός αυτός δεν έγινε και αποδεικνύεται από το χαμηλό ποσό χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Ειδικότερα:

1ο το χρηματοδοτικό κενό που θα έπρεπε να καλυφθεί ανέρχεται σε 9 εκ€ 1.
2ο ο  επιλέξιμος προϋπολογισμός των ολοκληρωμένων αιτήσεων από την  προηγούμενη περίοδο ανέρχεται σε 36 εκ€. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τα 21εκ€ που διατέθηκαν από το προηγούμενο Πρόγραμμα. (10εκ€ από το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας και επιπλέον 11εκ€  που αντλήθηκε από αδιάθετα άλλων Περιφερειών),

Για να καλυφθούν, λοιπόν, όλες οι αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης απαιτούνται επιπρόσθετα 15εκ€. Άρα αν στο ποσό αυτό προστεθεί και το χρηματοδοτικό κενό της τρέχουσας περιόδου (10εκ€) τότε η πραγματική απαίτηση να ανέρχεται σε 25 εκ€.

Προχειρότητα και ανευθυνότητα.

Με βάση αυτή την εικόνα είναι λογικό να απορεί κανείς γιατί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να ξεκινήσει το  νέο «Εξοικονομώ» με μόλις 6,7εκ€. όταν θα έπρεπε να γνωρίζει ότι:

*       Ο τομέας των κατασκευών ανήκει σ’ εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο και ένα πρόγραμμα όπως το εξοικονομώ θα έδινε νέα ώθηση στον κλάδο,
*       Θα δημιουργήσει δουλειές σε μια Περιφέρεια όπως η δική μας που είδε την ανεργία να εκτινάσσεται από το 15,4% το 2010, στο 30,7% το 2015 (τη μεγαλύτερη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο)3
*       Τα κτίρια της Περιφέρειας, σε ποσοστό 85,3% ανήκουν στις κατηγορίες Δ έως Η που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, ενώ το 35% εντάσσεται στην κατηγορία Η 1, είναι δηλαδή στη χειρότερη ενεργειακά κατηγορία γεγονός που μαζί με τις ακραίες καιρικές συνθήκες δικαιολογούν τη μεγάλη ζήτηση στο Εξοικονομώ της προηγούμενης περιόδου και θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος.
 
Η Περιφερειακή Αρχή θα μπορούσε να πιστωθεί θετικά το γεγονός ότι διασφάλισε τα 6,7 εκ€ για το «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» από το  Υπουργείο Ανάπτυξης αν δεν αποδεικνυόταν ότι για άλλη μια φορά πήρε λίγα και έδωσε πολλά.

Αποφάσισε, δηλαδή, να δώσει 11,3 εκ€  από το ΠΕΠ της Περιφέρειας και από τον Άξονα που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον»,  για ένα ερευνητικό πρόγραμμα (δέσμευση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται κατά την καύση του Λίγνίτη 4 ) που κατά την άποψή μας αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ και του Υπουργείου για να το χρηματοδοτήσει.

Τώρα πώς γίνεται από την μια να προχωρά η «αποεπένδυση» των Λιγνιτικών Μονάδων και από την άλλη η Περιφερειακή Αρχή να χρηματοδοτεί με 11,3 εκ την έρευνα για τις λιγνιτικές Μονάδες, οφείλει να το εξηγήσει η ίδια.
Επίσης οφείλει να εξηγήσει γιατί αποφάσισε να δοθούν 10 εκ€ για «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ, κλπ» 4 , όταν, από τον ίδιο άξονα προτεραιότητας, για το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» δε δίνεται ούτε ένα ευρώ (0€).
 
Αν η αιτιολογία είναι ότι αυτά αποφασίσθηκαν στη διαβούλευση της Διαχειριστικής Αρχής με το Υπουργείο, όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Καρυπίδης, οφείλουμε να του πούμε ότι της διαβούλευσης ηγείται ο Περιφερειάρχης ως επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής και όχι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ότι τα προγράμματα αναθεωρούνται μέσα από μια συνεχή διαδικασία Διαβούλευσης των Περιφερειών με τις Εθνικές Αρχές και την ΕΕ.

Και ο Περιφερειάρχης είχε τρεις πολύ σημαντικές αιτίες για να αναθεωρήσει τον όποιο αρχικό σχεδιασμό στο εν λόγω θέμα:

Πρώτον τις τελικές απαιτήσεις των αιτήσεων που εγκρίθηκαν,
δεύτερον τις εξελίξεις στο λιγνίτη και το κλείσιμο των μονάδων, και
τρίτον την πανευρωπαϊκή πρωτιά της Περιφέρειας στην ανεργία.

Όσο για το επιχείρημα που εκφράστηκε από την Περιφερειακή Αρχή, ότι αν χρειασθεί θα βάλει επιπρόσθετους πόρους, είναι εντελώς έωλο. Γιατί η πράξη λέει ότι με αυτούς τους ρυθμούς νέα προκήρυξη δεν θα προλάβει να υπάρξει.

Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να αυξήσει άμεσα τον προϋπολογισμό της εν λόγω δράσης προσθέτοντας 18εκ€ από τον άξονα 4 του ΠΕΠ προκειμένου μαζί με τα 6,7εκ του Υπουργείου να συγκεντρωθεί το ποσό των ~25εκ€ που απαιτούνται, έτσι ώστε να κινηθεί ο κατασκευαστικός κλάδος, να δουλέψουν μηχανικοί, εργάτες και τεχνίτες, αλλά κυρίως να ανακουφισθούν οι πολίτες από το κόστος θέρμανσης καθώς η μείωση της ενεργειακής δαπάνης για ένα νοικοκυριό κυμαίνεται από 800-2000€ κατά μέσο όρο το χρόνο 2.
Σε μια κοινωνία που μετρά ήδη απώλειες από το επίδομα θέρμανσης και τον τοπικό πόρο και δεν έχει δει ακόμη το φθηνό ρεύμα και το Φυσικό Αέριο, οι απώλειες σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα είναι δυσβάστακτες.

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ
 

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον κ. Θ. Καρυπίδη καθώς μετά από τέσσερα (4) χρόνια βρήκε, επιτέλους!- το γραφείο της διαχειριστικής αρχής και, το κυριότερο, κάθισε με τα στελέχη της σε τραπέζι συσκέψεων.

Αυτό βέβαια θα έπρεπε να γίνεται κάθε βδομάδα, εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά μάλλον ο κ. Περιφερειάρχης έχασε το δρόμο και γι’ αυτό καθυστέρησε.
Σε ό,τι αφορά την ουσία, ο κ. Καρυπίδης ανακοίνωσε τώρα την ένταξη έργων που έπρεπε ήδη να υλοποιούνται

Αμφισβήτησε την απώλεια των 230 εκατ. ευρώ, που ο συνδυασμός μας απέδειξε με αδιάσειστα στοιχεία (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά), δια της γνωστής μεθόδου του. Τη διέψευσε μέχρι να φτάσει σ’ ένα ακόμα αδιέξοδο λόγω των ψεμάτων του και να παραδεχτεί, τελικά, την αλήθεια. Θα γίνει κι αυτό, όπως συνέβη με τόσες άλλες περιπτώσεις (βλέπε δωρεές, Κερνάμε Ελλάδα, κ.α.).

 Με δεδομένο πως τα 230 εκατ. ευρώ χάθηκαν οριστικά, ελπίζουμε κάτι ανάλογο να μη συμβεί και με τα 200 εκατ. ευρώ που κινδυνεύουν να χαθούν από το τρέχον ΕΣΠΑ μια και τέσσερα χρόνια μετά η πραγματική απορρόφηση του προγράμματος, του οποίου έχει την ευθύνη, είναι μόλις 1,8%, γεγονός που κατατάσσει τη Δυτική Μακεδονία στην τελευταία θέση.

 Τέλος, οι αναφορές του στην αντιπολίτευση (σ. σ. εννοώντας προφανώς εμάς) μας τιμούν και αποδεικνύουν πως είμαστε σε καλό δρόμο.

 Το άσχημο είναι πως η Περιφερειακή αρχή αδυνατεί να βρει ακόμα έστω και μονοπάτι, τσαλαβουτώντας μονίμως στα λασπόνερα των απατηλών και ψεύτικων υποσχέσεων της με τις οποίες παραπλάνησε τους πολίτες.

Γραφείο Τύπου
του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

Σελίδα 1 από 2
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ