Tharos

Tharos

 

Στις 19/3/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα που βλέπει να δημιουργεί η Πανδημία στην οικονομία και τον κίνδυνο κατάρρευσης των Επιχειρήσεων στην Ευρώπη εκδίδει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ C(2020) 1863/19.3.2020 με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»

Η απόφαση αυτή της ΕΕ δίνει ουσιαστικά ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να  αντιμετωπίσουν την Πανδημία κατά παρέκκλιση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ που αφορούσαν στον ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Έτσι δίνει το πράσινο φως για να δοθεί ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις και να καλύψουν με επιχορηγήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις μισθών κλπ, όλες τις ανάγκες τους μέχρι 800.000 €

Η Δυτική Μακεδονία είχε μπει ήδη στη δίνη της Απολιγνιτοποίησης αλλά είχε το δικό της ΠΕΠ για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της.

Το ΠΕΠ εκείνη τη χρονική στιγμή είχε ελάχιστη απορρόφηση (~18%) δηλαδή από τα 340εκ€ που είχε οι πληρωμές ήταν 71 εκ € και οι συμβάσεις έργων κάλυπταν 128 εκ €. Ενώ ακόμα δεν είχαν καν ενταχθεί ~90 εκ €. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΧΕ ~ 200 εκ € αδέσμευτα που μάλιστα κινδύνευαν και να χαθούν αφού κατά τον Περιφερειάρχη δεν υπήρχαν και ώριμα έργα. ΉΤΑΝ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Στις 29/5/2020 ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αξιοποιώντας την απόφαση της Επιτροπής, στέλνει επιστολή με αρ.πρ. 1046/29-5-2020 με την οποία αφενός ενημερώνει τις Περιφέρειες ότι θα πάρει χρήματα από τα ΠΕΠ προκειμένου να ενισχυθεί η Εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του covid, αφετέρου τους ενημερώνει ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την υλοποίηση των προγραμμάτων τους καθώς μέσω υπουργικών αποφάσεων (Υ.Α) θα εγκρίνει την υπερδέσμευση πόρων όπου οι ίδιες επιλέξουν, αξιοποιώντας την απόφαση της Ε.Ε που πλέον επιτρέπει στις Περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του ΠΕΠ μεταφέροντας τα στις Επιχειρήσεις για να μην μείνουν αναπορρόφητα και χαθούν (πατήστε εδώ και εδώ για να διαβάσετε σχετικά).

Η Περιφερειακή Αρχή  παρά το γεγονός ότι ζει ήδη την κρίση της Απολιγνιτοποίησης, με Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (συμμετέχει και το ΕΒΕ!!!) εκχωρούν τα ποσά που τους ζητήθηκαν και  τα μεταφέρει στο Υπουργείο (45,5 εκ €) ,(πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ για να διαβάσετε σχετικά) που τα αφαίρεσε από αντίστοιχους άξονες ως εξής:

 • 10 εκ από τον Άξονα 3 Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, 
 • 25 εκ € από τον Άξονα 7 Προώθηση των Βιώσιμων Μεταφορών και
 • 10,5 εκ € από τον Άξονα 11 Επένδυση στην Εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

Δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή του κ. Κασαπίδη αφαίρεσε χρήματα από τον Άξονα 3 των Επιχειρήσεων  αντί να τις ενισχύσει.

Ακόμη χειρότερα στη συνέχεια και σε εφαρμογή της επιστολής του Υπουργού και έχοντας περάσει η λαίλαπα για τις Επιχειρήσεις του πρώτου εθνικού lockdown, θα περίμενε κανείς ότι ο Περιφερειάρχης θα ζητούσε ενίσχυση του Άξονα 3 για τις επιχειρήσεις τον οποίο είχε αποδεκατίσει…

Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ αλλά άλλων Αξόνων, όταν για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης  της Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε αύξηση των πόρων του Άξονα για τις επιχειρήσεις κατά 276%

Γιαυτό οι δικές μας επιχειρήσεις έχουν μόνο 10 εκ € διαθέσιμα το λιγότερο από όλες τις Περιφέρειες, ενώ οι άλλες πολύ περισσότερα!!!

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι ζήτησε ο Περιφερειάρχης της  Δυτικής Μακεδονίας και τι πχ ο της  Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η Κεντρική Μακεδονία (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά, βλ έχοντας υπόψη 10)

ζήτησε την έγκριση υπερδέσμευσης στους άξονες προτεραιότητας 02, 03, 04, 06, 9Α και 9Β του προγράμματος (όπου ο Άξονας 3 είναι αυτός που αφορά τις ΜΜΕ)

Έτσι με το ΦΕΚ ΦΕΚ 3290/6-8-2020  εγκρίθηκε η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 170,21%

03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 276,57 % (σημ αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Μακεδονία που είχε 97 εκ € στον Άξονα 3 μπορεί να κάνει εντάξεις μέχρι 269 εκ € εξ ου και η προκήρυξη 150 εκ € που έκανε)

04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 316,31%

06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 201,21%

09Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ 132,57%

 09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ 133,34% ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 148,92%

Η Δυ τικήΜακεδονία (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά βλ. έχοντας υπόψη 12)

ζήτησε την έγκριση υπερδέσμευσης στους άξονες προτεραιότητας ΑΠ 6 και 11 του προγράμματος και όχι στον Άξονα 3 που αφορά τις επιχειρήσεις

Και αυτό που ζήτησε αυτό εγκρίθηκε (με προσθήκη από το Υπουργείο(;) και του Άξονα 5 για την κλιματική Αλλαγή, λόγω προφανώς Απολιγνιτοποίησης).

Έτσι με το ΦΕΚ 2995/20-7-2020 εγκρίθηκε η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 ως ακολούθως:

ΑΠ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 132,00%

6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 273,23%

11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 196,62%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 150,13%

Δηλαδή ο Άξονας 3 που αφορά τις Επιχειρήσεις επειδή δεν ήταν στο αίτημα της Περιφερειακής Αρχής, έμεινε με τα κουτσουρεμένα 19εκ€ εξ ου και η Πρόσκληση με μόλις 10 εκ € και η ρήση του Αντιπεριφερειάρχη να το αυξήσει στα 20 εκ €! Δηλαδή να φτάνει για 4.000 επιχειρήσεις από τις 39.000 που έχει η Περιφέρεια και να μείνουν εκτός οι 35.000 ΜΜΕ

Μετά την καταστροφική διαχείριση του θέματος από τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή το ερώτημα είναι: Τι μπορεί να γίνει τώρα; 

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Με δεδομένα:

 • την συνέχιση των προβλημάτων της Πανδημίας, που στη Δυτική Μακεδονία έχουν κορυφωθεί μετά και το δεύτερο lockdown που λόγω και του τοπικού χαρακτήρα πλήττουν λόγω ανταγωνισμού ακόμα χειρότερα τις επιχειρήσεις μας και
 • του γεγονότος ότι είναι σχεδόν βέβαιη η παράταση του Προγράμματος της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης αλλά και των υπόλοιπων εργαλείων ανακούφισης των επιχειρήσεων, μέχρι και τον Ιούνιο του 2021

1ο Να γίνει ΤΩΡΑ εκ νέου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και να ζητηθεί η έγκριση υπερδέσμευσης στον άξονα προτεραιότητας 3 (ΑΠ3) κατά 316 % (60 εκ €) και να εκδοθεί νέο ΦΕΚ.  

2ο Να δοθούν για τη ΔΜ τα 46 εκ € που αφαιρέθηκαν λόγω της κατάστασης που προκαλεί η Απολιγνιτοποίηση  ή να γίνει μεταφορά πόρων από τους Άξονες που έχουν μηδενική ή/και ελάχιστη απορρόφηση

3ο Να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω των 10.000 €

4ο Να αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικα εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που προβλέπει η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προαναφέρθηκαν για το σύνολο των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Γεωργία Ζεμπιλιάδου 

Περιφερειακή Σύμβουλος 

Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων στην ΠΕ Κοζάνης εδώ και μια εβδομάδα υπάρχει δυσλειτουργία στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΠ όσον αφορά την προετοιμασία της. Τέσσερα φιλικά προγραμματισμένα έχουν αναβληθεί με την ομάδα να έχει πέσει κι αυτή θύμα του Κορονοϊού.

Για τον λόγο αυτό οι ιθύνοντες της ΑΕΠ ζήτησαν με έγγραφο στη διοργανώτρια αρχή SL2-FL να αναβληθεί το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής και με επιφύλαξη για συνέχιση αναβολών των παιχνιδιών της. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε ο Νομός Κοζάνης θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς και στο ποδόσφαιρο.

Εν τω μεταξύ εδώ και λίγες ημέρες είναι στον αέρα το καινούριο πολύ όμορφο και λειτουργικό site της ομάδας 

 

Έρχεται κι άλλη ενίσχυση από το εξωτερικό 

Όπως μάθαμε οι συζητήσεις των υπευθύνων της ΑΕΠ με έναν "ξένο" ποδοσφαιριστή είναι σε καλό δρόμο και ίσως τις επόμενες ημέρες οι δύο πλευρές έρθουν σε συμφωνία .

Η ανακοίνωση της ομάδας 

Συμπάσχει και η Α.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό της περιοχής μας.

Σε μια φάση που η ομάδα μας, έδειξε ότι βρήκε ρυθμό, κάτι που φάνηκε εξάλλου και στο τελευταίο φιλικό με τον Θεσπρωτό, ήρθε η ξαφνική επιβολή του lockdown για το Νομό Κοζάνης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την ολική δυσλειτουργία του ποδοσφαιρικού μας τμήματος.

Πρωτόγνωρες καταστάσεις που δυστυχώς δημιουργούν ατελείωτα προβλήματα, λίγες μόλις μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Football League.

Η υγειονομική κρίση και η αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου του covid-19 αποτελεί προτεραιότητα όλων μας.

Για αυτό ας ακολουθήσουμε όλοι και όλες πιστά τις οδηγίες των ειδικών, για να επιστρέψουμε μια ώρα αρχύτερα στην κανονικότητα.

Η Α.Ε.Π., ζήτησε με αίτημα της στη διοργανώτρια αρχή SL2-FL, να μην αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης με τolockdown που ισχύει στην πόλη μας ελέω covid-19, αίτημα το οποίο και έγινε αποδεκτό.

aepfc.gr

 

Γιορτάσαμε (23-10-2020) τη μνήμη του αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου με Εσπερινό (αφ’ Εσπέρας), Όρθρο και Θεία Λειτουργία (ανήμερα της γιορτής) στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω στο Βελβεντό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης.

Έψαλαν στο αναλόγιο οι ψάλτες: Γιάννης Τζινίκος, Γιάννης Παπαγόρας, Βασίλης Καρανώτας, Γιώργος Σεραφείμ.

Τηρήθηκαν τα υποδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας (προσευχή, μάσκα, απόσταση 1,5 μ.) για την αποτροπή της μετάδοσης του γνωστού ιού.

Ο άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος είναι ο πρώτος Επίσκοπος των Ιεροσολύμων, ο συγγραφέας της πρώτης από τις επτά Καθολικές Επιστολές της Καινής Διαθήκης. Είναι ακόμα ο ποιητής-συγγραφέας της αρχαιότερης Λειτουργίας, που φέρει τον τίτλο ‘’Θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου’’.

Η Καθολική Επιστολή του Ιακώβου είναι το κήρυγμα της ζωντανής και έμπρακτης πίστης.

Γράφει στην Επιστολή του ο Απόστολος Ιάκωβος. Η πίστη “εάν μη έργα έχη, νεκρά εστί καθ’ εαυτήν” (Ιακ. 2, 17). Η πίστη αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Πραγματικά, καμιά αξία δεν έχει η πίστη, όταν δεν εκδηλώνεται σε έργα αγάπης. Είναι νεκρή και άκαρπη.

Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ της εορτής (Ματθ. 13, 54-58) παρουσιάζει μια εικόνα εξόχως διαφωτιστική.

Ο Χριστός επισκέπτεται την πατρίδα του τη Ναζαρέτ. Και ομιλεί στη συναγωγή της πόλης με ακροατήριο τους συμπατριώτες του. Αυτοί τον ακούν με έκπληξη, μάλλον και απόρριψη. Λέει, μάλιστα, ο Ευαγγελιστής ότι “εσκανδαλίζοντο εν αυτώ”.

Γυρνάει τότε ο Χριστός και τους λέει: “ουκ έστι προφήτης άτιμος, ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τη οικία αυτού” (Ματθ. 13, 57). Δεν υπάρχει προφήτης, που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του. Και καταλήγει ο Ματθαίος: “Και ουκ εποίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς διά την απιστίαν αυτών”. (Ματθ. 13, 58).

Ο Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος “ποιμένων την εν Ιεροσολύμοις Εκκλησίαν και πολλούς διδάσκων εκ των Ιουδαίων και Ελλήνων και επιστρέφων αυτούς επί τον Κύριον, εις οργήν εκίνησε τους Ιουδαίους. Κρατήσαντες ουν αυτόν, έρριψαν από του άκρου του Ιερού, και απέκτειναν”. (Συναξάρι). Ήταν το έτος 63 μ.Χ.

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας,

παπαδάσκαλος,

24-10-2020

 

Αεροπορική οδηγία (NOTAM) που αφορά περιορισμούς επιβατικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Καστοριάς «Αριστοτέλης», εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η νέα NOTAM, θα έχει ισχύ από σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2020 και εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19.

Ειδικότερα, θα επιτρέπονται μόνο οι αναχωρήσεις για πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους με το πλήρωμά του (ferry flights). Από τους περιορισμούς πτήσεων στο αεροδρόμιο Καστοριάς «Αριστοτέλης» ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

*Πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit)

* Πληρώματα και επιβάτες των εξής πτήσεων: οι κρατικές (state flights), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι βρρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights) και οι στρατιωτικές πτήσεις (Military flights).

 1. ΑΕΠ Κοζάνης - Neno Kuruzovic

Η Α.Ε.Π. Κοζάνης, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με το Βόσνιο Προπονητή, NenoKuruzovic!

Ο έμπειρος εξηντάχρονος τεχνικός με αυστριακό διαβατήριο, στην προπονητική του καριέρα είχε ως κύριους σταθμούς παραμονής του, ομάδες στα Πρωταθλήματα της Αυστρίας και της Ελβετίας.

Από τα αξιοσημείωτα, η παρουσία του επί έξι συναπτά έτη, ως βασικός συνεργάτης του προπονητικού team, στον πάγκο της Εθνικής ομάδας Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, με την οποία και πανηγύρισε 3 προκρίσεις στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου αντίστοιχα.

Ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στη θέση του Τερματοφύλακα και μάλιστα μέχρι και τα σαράντα του ήταν φύλακας άγγελος, σε ομάδες πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και την Αυστρία.

Η τεράστια εμπειρία του, το ήθος του, καθώς επίσης και η ικανότητα του να εκπαιδεύει σωστά και να αναδεικνύει το ταλέντο πολλών νέων ποδοσφαιριστών, πολλοί εκ των οποίων έπαιξαν και παίζουν ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του.

 

 1. Αλμωπός Αριδαίας - Γιώργος Τυριακίδης

Ο Γιώργος Τυριακίδηςγνωστός για το πλούσιο έργο του, συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα για να υλοποιήσει τα σχέδια της διοίκησης και τις προσδοκίες των φιλάθλων του ιστορικού Αλμωπού. Η Διοίκηση του Αλμωπού μετά από ώριμη σκέψη συνεχίζει για ακόμη έναν χρόνο με τον έμπειρο Σκυδραίο τεχνικό που στις ομάδες που δούλεψε κατά το παρελθόν άφησε τα διαπιστευτήριά του, ενώ να τονιστεί ότι πριν κάποια χρόνια κάθισε ξανά στον πάγκο του Αλμωπού.

Επιπλέον, τα καλύτερα λένε για τη δουλειά που έκανε στον Αετό Σκύδρας, στον Ολυμπιακό Γαλατάδων και τελευταία στον Α.Σ. Ειρηνούπολης τον οποίο αν και νεοφώτιστο στην Α1 Ημαθίας ανέδειξε πρωταθλητή αφήνοντας πίσω του μεγαθήρια όπως η Νάουσα.

 

 1. Απόλλων Πόντου - Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Δημήτρης Καλαϊτζίδης ο 63 χρόνος τεχνικός που πέρασε και από Κοζάνη και Βέροια είναι προπονητής του Απόλλωνα Πόντου Για την αξία του, ως προπονητής, δεν γίνεται λόγος. Απο παντού, σ' όλο το ποδοσφαιρικό κύκλωμα, θ' ακούσεις τα καλύτερα. Προπονητές που τον μελέτησαν (και τον γνώρισαν στις σχολές προπονητών που φοίτησαν) αλλά και ποδοσφαιριστές που δούλεψαν μαζί του, λένε ομόφωνα πως στην τακτική δεν πιάνεται. Δεν είναι μόνο που την ξέρει καλά. είναι που τη μεταδίδει, τη διδάσκει και την εφαρμόζουν ακόμη καλύτερα. Ακόμη κι αυτοί που δεν τον πάνε, επειδή είναι γνωστό ότι είναι πολύ δύσκολος χαρακτήρας, λένε τα καλύτερα για την προπονητική του αξία. Μέσα στο γήπεδο είναι κέρβερος! Θα σου πιεί το αίμα για να εφαρμόσεις αυτά που ζητάει στην τακτική του. Έξω από το γήπεδο; Παΐσιος! Ανθρωπάκι γλυκύτατο, που αν σε εμπιστευτεί θα σου δώσει και το παντελόνι του! Λένε δε, οι πάντες που τον γνώρισαν είτε έγιναν φίλοι του είτε εχθροί του ομόφωνα, ότι άμα δεν έβριζε τόσο αχαρακτήριστα μέσα στη προπόνηση, θα ήταν προπονητής σε κορυφαίες ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Σε όσες ομάδες δούλεψε, σε οποιαδήποτε κατηγορία κι αν ήταν, όλες οι ομάδες του έπαιζαν το καλύτερο ποδόσφαιρο, λέει η πιάτσα.

 

 1. ΝΠΣ Βέροια - Παύλος Δερμιτζάκης

Ο 51χρονος Παύλος Δερμιτζάκης είναι από φέτος ο τεχνικός της Βέροιας, έχει καθίσει ακόμα στον πάγκο της Καβάλας του ΠΑΟΚ, της Λαμίας, του Εργοτέλη, του ΟΦΗ, του Πανθρακικού, του Αστέρα Τρίπολης, της Καβάλας, του Διαγόρα και του Ατσαλένιου

 

 1. Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας - Χουάν ΡαμόνΡότσα

Στην τεχνική ηγεσία του Θεσπρωτού είναι ο θρυλικός Χουάν ΡαμόνΡότσα. Ο Αργεντινός τεχνικός έκανε το “deal” με την νέα διοίκηση του συλλόγου της Ηγουμενίτσας, πραγματοποιώντας ένα ποδοσφαιρικό “μπαμ” στην Football League.

Ο Αργεντίνος Χουάν ΡαμόνΡότσα γεννήθηκε τον Μάιο του 1954 στην πόλη Σάντο Τομέ, του Κοριέντες. Ξεκίνησε σε ηλικία 18 χρονών στη ΝιούελςΟλντΜπόις και ήταν μέλος της προεπιλογής των ποδοσφαιριστών για το ιστορικό Μουντιάλ της Αργεντινής, το 1978. Την ίδια χρονιά, ο Ρότσα αποκτήθηκε από τη ΜπόκαΤζούνιορς όταν τον είχαν χαρακτηρίσει ως το «κορυφαίο δεκάρι της Αργεντινής» της εποχής.

Ο Ρότσα, το 1979, πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκε στο «τριφύλλι» για μια δεκαετία, ενώ αργότερα κάθισε στον πάγκο της ομάδας ως προπονητής, κερδίζοντας Κύπελλα και Πρωταθλήματα.

Είναι μια από τις εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού άλλα και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

 

 1. Καβάλα - Κώστας Ανυφαντάκης

Ο 48χρονος προπονητής Κώστας Ανυφαντάκης επανέρχεται για τρίτη θητεία στον πάγκο της Καβάλας.

Σε έναν παλιό γνώριμο ανέθεσαν τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας οι επιτελείς της Καβάλας. Ο λόγος για τον Κώστα Ανυφαντάκη, ο οποίος θα κρατήσει για τρίτη φορά στην καριέρα του το τιμόνι των «Αργοναυτών», αποτελεί τον αντικαταστάτη του Παύλου Δερμιτζάκη. Οι περίοδοι 2014-16 και 2017-18 ήταν οι προηγούμενες συνεργασίες του 48χρονου Ρεθυμνιώτη με τους κυανόλευκους.

 

 1. Ολυμπιακός Βόλου – Στέφανος Ξηροφώτος

Ο 45χρονος προπονητής δούλεψε πέρσι στον Βόλο, αρχικά ως τεχνικός της Κ19 κι εν συνεχεία στην πρώτη ομάδα, ενώ έχει περάσει στο παρελθόν από τη Νίκη Βόλου, τον Πύρασο και τον Α.Ο. Σελλάνων.

 

 1. Πανσερραϊκός- Πέτρος Στοΐλας

Ο Σερραίος, Πέτρος Στοΐλας, είναι ο νέος προπονητής του Πανσερραϊκού. Ο 38χρονος τεχνικός επιστρέφει στα «λιοντάρια» μετά δύο χρόνια αφού την περίοδο 2017-18 κλήθηκε, ίσως στην πιο δύσκολη στιγμή του συλλόγου, να καθίσει στον πάγκο ενώ ουσιαστικά στην ομάδα δεν υπήρχε διοίκηση.

Κατάφερε να οδηγήσει τους «κόκκινους» σε μια εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με 3-0 στο Ηράκλειο επί του Εργοτέλη αλλά στο τέλος ήρθε ο υποβιβασμός.

 Ο Πέτρος Στοΐλας είναι προπονητής κάτοχος πτυχίου UEFA PRO κι αν νεαρός σε ηλικία έχει ένα «γεμάτο» βιογραφικό, ως προπονητής στο τοπικό πρωτάθλημα των Σερρών, έχει διατελέσει προπονητής στην Μικτή ομάδα της ΕΠΣ Σερρών και στην 2η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και σκάουτερ στην Εθνική Παίδων Ελλάδας.

 Ο Πέτρος Στοΐλας κάθισε στον πάγκο των Τρικάλων και της Κέρκυρας ως πρώτος προπονητής, ενώ ήταν συνεργάτης του Σωτήρη Αντωνίου (σε Σπάρτη), του Παναγιώτη Σπανού (σε Δόξα και Κέρκυρα) και του Κώστα Βασιλακάκη (σε Δόξα). Όσοι γνωρίζουν τον Πέτρο Στοΐλα μιλάνε για έναν άνθρωπο που τον χαρακτηρίζει η σοβαρότητα, η ευγένεια, η ταπεινότητα ενώ οι παράγοντες του Πανσερραϊκού εκτίμησαν το γεγονός ότι είναι Σερραίος που όταν κλήθηκε στα δύσκολα ήταν εκεί, είναι καταρτισμένος και φιλόδοξος προπονητής και φυσικά γνωρίζει την ιστορία και το μέγεθος του Πανσερραϊκού αλλά και το Σερραϊκό ποδόσφαιρο.

 1. Πιερικός – Σάκης Παπαβασιλείου

Ο Κατερινιώτης προπονητής είναι γεννημένος στις 21 Αυγούστου του 1976 και θα καθίσει και φέτος στον πάγκο του Πιερικού, από όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Ιάλυσο τον οποίο οδήγησε πέρυσι στην άνοδο στη Football League.

Πριν τον Ιάλυσο (Δεκέμβριος 2018 - Οκτώβριος 2019) διετέλεσε προπονητής σε Αιγινιακό (Ιούλιος 2012 Νοέμβριος 2012), Βατανιακό (Δεκέμβριος 2012 Ιούνιος 2014), ΑΕ Καραϊσκάκης (Ιούλιος 2015 Νοέμβριος 2015 και Σεπτέμβριος 2017 Οκτώβριος 2018), Νέστο Χρυσούπολης (Φεβρουάριος 2016 Ιούνιος 2016), ΑΟ Χανιά (Δεκέμβριος 2016 Φεβρουάριος 2017), Ολυμπιακό Βόλου (Μάρτιος 2017 Ιούνιος 2017).

Σαν ποδοσφαιριστής, μετά τον Πιερικό (επέστρεψε άλλες δυο φορές στην καριέρα του), έπαιξε σε Εθνικό Κατερίνης (επίσης τρεις θητείες), Πανιώνιο, Νίκη Βόλου, Κιλκισιακό, Λάρισα, Παναργειακό, Αγροτικό Αστέρα, Αστέρα Σύρου, Πυρσό Γρεβενών, Αετό Σκύδρας και Πυργετό.

Ο Πιερικός έκανε γνωστή την ανανέωση της συνεργασίας με τον 43χρονο προπονητή, Σάκη Παπαβασιλείου και για τη σεζόν 2020-2021.

Μετά από τις συναντήσεις οι οποίες έλαβαν μέρος ανάμεσα στα μέλη της υπό σύστασης νέας ΠΑΕ και του προπονητή του συλλόγου μας, ειδικότερα μεταξύ του υποψηφίου προέδρου της νέας ΠΑΕ Στέφανου Μπιτόπουλου και του προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου, προέκυψε η τελική συμφωνία.

Το πετυχημένο μοντέλο της περσινής σεζόν το οποίο έφερε την ομάδα του Πιερικού πρωταθλήτρια στον 3ο όμιλο της Γ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και ως εκ τούτου στα σαλόνια των επαγγελματικών κατηγοριών συνεχίζει το έργο του.

 

 1. Τρίγλια- Κώστας Γεωργιάδης

Ξαναγύρισε φέτος στην Τρίγλιαο 40χρονος Κώστας Γεωργιάδης . Στην Τρίγλια από το 2018 έως το Νοέμβριο του 2019, έχοντας πανηγυρίσει την ιστορική άνοδο στην Φούτμπολ Λιγκ ενώ πήρε το Κύπελλο Χαλκιδικής (2018-2019) και δύο SuperCup (2018 και 2019).

 

 

91 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 30 (33.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 93.4%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 270 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 564 θανάτους συνολικά στη χώρα. 213 (37.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

 

Δείτε αναλυτικά πού εντοπίστηκαν τα 935 νέα κρούσματα:

– 44 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

– 4 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

– 228 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 8 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

– 217 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 22 κρούσματα συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 20 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας
 • 6 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας
 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
 • 5 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
 • 14 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
 • 11 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 6 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
 • 6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
 • 13 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας,εκ των οποίων 2 συνδέεται με γνωστές συρροές
 • 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας
 • 30 κρούσματα από Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 4 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
 • 12 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
 • 27 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή, ενώ 4 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
 • 15 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
 • 30 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
 • 37 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 7 συνδέονται με ιχνηλατήσεις ήδη γνωστών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου
 • 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
 • 8 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
 • 12 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου
 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου
 • 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
 • 14 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
 • 10 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
 • 6 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας
 • 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρόδου
 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου
 • 54 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 9 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
 • 13 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
 • 6 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

39 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

 

 

 

Οι όμιλοι της Football League με την τοποθέτηση των ομάδων «κλείδωσαν» στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε πριν την κλήρωση.

Η Football League θα διεξαχθεί σε δυο γύρους. Θα ακολουθήσουν πλέι οφ για τις θέσεις 1-4 για κάθε όμιλο ξεχωριστά με εντός και εκτός έδρας αγώνες πλέι οφ σε έξι αγωνιστικές με την βαθμολογία της κανονικής διάρκειας.

Από κάθε όμιλο οι δυο πρώτοι θα προβιβάζονται στην SuperLeague 2, ενώ για τις θέσεις 5-10 θα γίνουν πλέι άουτ (εντός-εκτός) σε δέκα αγωνιστικές με την βαθμολογία της κανονικής διάρκειας.

Σε ό,τι αφορά τους υποβιβασμούς, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 9η και 10η θέση κάθε ομίλου θα πέσουν στην Γ’ Εθνική.

Επιπλέον για να χωριστούν ισάριθμα οι ομάδες, πραγματοποιήθηκε κλήρωση ανάμεσα στις δυο ομάδες του Βόλου και έτσι «αποσπάστηκαν» η Νίκη Βόλου και ο Ολυμπιακός Βόλου.

Οι δύο όμιλοι της Football League:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΑΕΠ Κοζάνης
2. Αλμωπός Αριδαίας
3. Απόλλων Ποντου
4. ΝΠΣ Βέροια
5. Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
6. Καβάλα
7. Ολυμπιακός Βόλου
8. Πανσερραϊκός
9. Πιερικός
10. Τρίγλια

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1. Αιγάλεω
2. Αστέρας Βλαχιώτη
3. ΕνωσηΠανασπροπυργιακού
4. Επισκοπή
5. Ιάλυσος
6. Καλαμάτα
7. Καλλιθέα
8. Νίκη Βόλου
9. Ρόδος
10. Σαντορίνη

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομίλων 

 

Βόρειος όμιλος

1η αγωνιστική

 

 

Απόλλων Πόντου

 – 

Θεσπρωτός

Καβάλα

 – 

Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Βόλου

 – 

Τρίγλια

Πιερικός

 – 

Αλμωπός Αριδαίας

Βέροια

 – 

ΑΕΠ Κοζάνης

 

 

 

2η αγωνιστική

 

 

Θεσπρωτός

 – 

Καβάλα

Βέροια

 – 

Απόλλων Πόντου

Τρίγλια

 – 

Αλμωπός Αριδαίας

Πανσερραϊκός

 – 

Πιερικός

ΑΕΠ Κοζάνης

 – 

Ολυμπιακός Βόλου

 

 

 

3η αγωνιστική

 

 

Απόλλων Πόντου

 – 

Καβάλα

Ολυμπιακός Βόλου

 – 

Βέροια

Πιερικός

 – 

Θεσπρωτός

Τρίγλια

 – 

Πανσερραϊκός

Αλμωπός Αριδαίας

 – 

ΑΕΠ Κοζάνης

 

 

 

4η αγωνιστική

 

 

Θεσπρωτός

 – 

Τρίγλια

Βέροια

 – 

Αλμωπός Αριδαίας

Καβάλα

 – 

Πιερικός

Ολυμπιακός Βόλου

 – 

Απόλλων Πόντου

ΑΕΠ Κοζάνης

 – 

Πανσερραϊκός

 

 

 

5η αγωνιστική

 

 

Απόλλων Πόντου

 – 

Πιερικός

Αλμωπός Αριδαίας

 – 

Ολυμπιακός Βόλου

Τρίγλια

 – 

Καβάλα

Πανσερραϊκός

 – 

Βέροια

Θεσπρωτός

 – 

ΑΕΠ Κοζάνης

 

 

 

6η αγωνιστική

 

 

Βέροια

 – 

Θεσπρωτός

Ολυμπιακός Βόλου

 – 

Πανσερραϊκός

Πιερικός

 – 

Τρίγλια

Αλμωπός Αριδαίας

 – 

Απόλλων Πόντου

Καβάλα

 – 

ΑΕΠ Κοζάνης

 

 

 

7η αγωνιστική

 

 

Θεσπρωτός

 – 

Ολυμπιακός Βόλου

Καβάλα

 – 

Βέροια

Τρίγλια

 – 

Απόλλων Πόντου

Πανσερραϊκός

 – 

Αλμωπός Αριδαίας

ΑΕΠ Κοζάνης

 – 

Πιερικός

 

 

 

8η αγωνιστική

 

 

Απόλλων Πόντου

 – 

Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Βόλου

 – 

Καβάλα

Πιερικός

 – 

Βέροια

Αλμωπός Αριδαίας

 – 

Θεσπρωτός

ΑΕΠ Κοζάνης

 – 

Τρίγλια

 

 

 

9η αγωνιστική

 

 

Βέροια

 – 

Τρίγλια

Καβάλα

 – 

Αλμωπός Αριδαίας

Πιερικός

 – 

Ολυμπιακός Βόλου

Πανσερραϊκός

 – 

Θεσπρωτός

Απόλλων Πόντου

 – 

ΑΕΠ Κοζάνης

Η Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης και η Βουλευτής κ. Καλλιόπη Βέττα με αφορμή τη συμπλήρωση 79 ετών από τις σφαγές που διέπραξαν οι ναζιστές και οι συνεργάτες τους στο Μεσόβουνο και την φυλάκιση των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, δήλωσαν:

«Η σημερινή μέρα αποτελεί μια μέρα γιορτής για την Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής οδηγήθηκε στις φυλακές, τιμωρούμενη για τις αποτρόπαιες πράξεις της εναντίον συμπολιτών μας.

Για την περιοχή μας, ο συμβολισμός είναι ιδιαίτερα έντονος καθώς, σήμερα συμπληρώνονται 79 χρόνια από τις σφαγές στο Μεσόβουνο από τους ναζιστές και τους ντόπιους συνεργάτες τους.

Αποδείχθηκε ότι η όψη του φιδιού είναι η ίδια, σήμερα και τότε.

Η Δημοκρατία όμως επαγρυπνά και επικρατεί, γιατί έχει ισχυρότερα «όπλα» από τους εχθρούς της. Τα «όπλα» αυτά είναι η παιδεία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η πίστη στις ανθρώπινες αξίες.

Τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν από το ναζιστικό καθεστώς στο Μεσόβουνο. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι οι θυσίες τους δεν πήγαν χαμένες.

Τους είμαστε ευγνώμονες».

 

Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του οικισμού των Λικνάδων στο κεντρικό δίκτυο υδροδότησης της ΔΥΠΡΑ, πιο αναλυτικά πραγματοποιήθηκε κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους 1,7 χλμ. περίπου. Η σύνδεση του οικισμού στο κεντρικό δίκτυο αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων, υλοποιήθηκε από την Δημοτική Αρχή και πρόκειται να δώσει τέλος στα προβλήματα λειψυδρίας ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επίσης στο δίκτυο ύδρευσης συνδέθηκαν αρκετά ποιμνιοστάσια που βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές σε όλη την έκταση του Δήμου μας και αυτό αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων εδώ και χρόνια. Το φυσικό αντικείμενο της παρέμβασης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων επέκταση του αγωγού και σύνδεση στο νέο δίκτυο και τοποθετήσεις δεξαμενών για την αποθήκευση νερού.

Η μείωση της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία και την οικονομία και η Δημοτική Αρχή στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους θέτοντας ως στόχο την βελτίωση της καθημερινότητάς τους και την μείωση του κόστους παραγωγής.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β με τα μέσα του Δήμου Βοΐου.

 

– Ρεπό το Αμύνταιο

Την πρώτη του νίκη στη Γ' εθνική πέτυχε η ομάδα του Κτηνοτροφικού Αστέρα μέσα στην Κέρκυρα με σκορ 0-4.

Μια ιστορική νίκη για την Γρεβενιώτικη ομάδα που πήρε δίκαια το διπλό

Οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Βλάχου ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και με γκολ του Κοτζατίσογλου, Ρούση,Σάλα και Κηπουρού ρεφάρισαν την εντός έδρας ήττα της πρώτης αγωνιστικής και πήραν τους τρεις πρώτους τους βαθμούς.

Λόγω περιοριστών μέτρων στο Νομό Κοζάνης και Καστοριάς δεν αγωνίστηκαν Μακεδονικός Φούφα, Κοζάνη για τον 3ο όμιλο και Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας για τον 5ο όμιλο.

Ο Ερμής Αμυνταίου έχει το προγραμματισμένο του ρεπό.

 

3ος όμιλος

4η αγωνιστική
Αναγέννηση Καρδίτσας - Αετός Μακρυχωρίου 1-0
Δίας Δίου - ΑΣ Μετέωρα 1-0
ΠΟ Φήκης - Οικονόμος Τσαριτσάνης 1-0
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου - ΑΕ Καρίτσας 2-2
Ηρακλής Λάρισας - ΑΟ Σελλάνων 3-0

Κοζάνη - Ατρόμητος Παλαμάαναβλήθηκε

ΠΟ Ελασσόνας - Μακεδονικός Φούφααναβλήθηκε

Ρεπό: Ερμής Αμυνταίου

 

βαθμολογία

ΑΕ Καρίτσας

10

Αναγέννηση Καρδίτσας

8

Αετός Μακρυχωρίου

7

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

7

ΑΟ Σελλάνων

6

Ατρόμητος Παλαμά

5

Ηρακλής Λάρισας

5

Οικονόμος Τσαριτσάνης

4

ΠΟ Φήκης

3

Ερμής Αμυνταίου

3

Δίας Δίου

3

ΠΟ Ελασσόνας

2

Μακεδονικός Φούφα

0

ΑΣ Μετέωρα

0

Κοζάνη

0

 

*από έναν αγώνα λιγότερο έχουν ο Ηρακλής Λάρισας, o ΠΟ Φήκης

Ατρόμητος Παλαμά, ΠΟ Ελασσόναςκαι ο Δίας Δίου

*δύο αγώνες λιγότερους έχει ο Μακεδονικός Φούφα και η Κοζάνη

 

Επόμενη αγωνιστική – 5η

Ατρόμητος Παλαμά - Αετός Μακρυχωρίου

ΑΣ Μετέωρα - Κοζάνη

Μακεδονικός Φούφα -                 Αναγέννηση Καρδίτσας

Ερμής Αμυνταίου - Δίας Δίου

Οικονόμος Τσαριτσάνης - ΠΟ Ελασσόνας

ΑΟ Σελλάνων - ΠΟ Φήκης

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου - Ηρακλής Λάρισας

Ρεπό: ΑΕ Καρίτσας

 

5ος όμιλος

2η αγωνιστική

Παναγρινιακός - Θύελλα Κατσικάς 3-1

Αναγέννηση Άρτας – ΟΦΑΜ 1-2

Κέρκυρα - Αστέρας Καληράχης 0-4

Τηλυκράτης - Αχέρων Καναλακίου 0-3

ΠΑΣ Θύελλα - ΑΕ Μεσολογγίου 4-1

ΑΕ Λευκίμμης - Αμβρακικός Λουτρού 2-1

Μ. Αλέξανδρος Καστοριάς - ΠΑΣ Πρέβεζααναβλήθηκε

 

βαθμολογία

Παναγρινιακός

6

ΟΦΑΜ 

6

Αχέρων Καναλακίου

6

Αναγέννηση Άρτας

3

Τηλυκράτης

3

Αμβρακικός Λουτρού

3

ΠΑΣ Πρέβεζα

3

Αστέρας Καληράχης

3

ΑΕ Λευκίμμης

3

 ΠΑΣ Θύελλα

3

Θύελλα Κατσικάς

0

Μ. Αλέξανδρος Καστοριάς

0

ΑΕ Μεσολογγίου

0

Κέρκυρα

0

*από έναν αγώνα λιγότερο έχουν Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας και ΠΑΣ Πρέβεζας

 

Επόμενη αγωνιστική – 3η

Θύελλα Κατσικάς - ΟΦΑΜ

Αστέρας Καληράχης - Παναγρινιακός

ΠΑΣ Πρέβεζα - Αναγέννηση Άρτας

Αχέρων Καναλακίου - Κέρκυρα

ΑΕ Μεσολογγίου - Μ. Αλέξανδρος Καστοριάς

Αμβρακικός Λουτρού -                 Τηλυκράτης

ΑΕ Λευκίμμης - ΠΑΣ Θύελλα

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ