Tharos

Tharos

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και την πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων τους. Με το σχέδιο νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τίθενται, για πρώτη φορά, κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών. Επίσης, επιλύονται ασφαλιστικά ζητήματα σε όφελος των ασφαλισμένων και γίνεται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των ασυνόδευτων ανηλίκων-υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα μας.

Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, το νομοσχέδιο διαμορφώνει μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους εργασίας, με τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ στον εργοδότη και αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών. Το πρόστιμο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υποτροπής. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί άμεσα ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τρίμηνη αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η έκπτωση θα είναι ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί το σύνολο των θέσεων εργασίας και το καθεστώς απασχόλησης.

Κανόνες στις εργολαβίες

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για πρώτη φορά, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων, που καθιερώνει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του αναθέτοντα, του εργολάβου και του υπεργολάβου, έναντι των εργαζομένων κατά την εκτέλεση ενός ανατεθειμένου έργου. Έτσι, διευρύνεται η προστασία των εργατικών δικαιωμάτων για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών και τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης, για την αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Πρακτική άσκηση και μαθητεία σε επιχειρήσεις

O εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, που απασχολεί για πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής της απασχόλησης, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, που απασχολούνται για πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 17% του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και, σε κάθε περίπτωση, τα 40 άτομα.

Ασφαλιστικά θέματα

Προβλέπεται διαδικασία διαγραφής αμφισβητούμενων οφειλών ή τόκων και προσαυξήσεων που έχουν γεννηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε βάρος ασφαλισμένων, εξαιτίας της πολυνομίας και της πολυπλοκότητας του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου Κοινωνικής Ασφάλισης για την υπαγωγή ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην ασφαλιστικών φορέων.

Επίσης, ρυθμίζεται ενιαία εντός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) η έναρξη του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης (1η του επόμενου μήνα) και η λήξη (στο τέλος του μήνα εντός του οποίου επέρχεται ο λόγος διακοπής της σύνταξης). Επιπλέον, δεν θα είναι υποχρεωτική, πλέον, η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αρχίσει η συνταξιοδότηση.

 Τέλος, απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής των αγροτών στα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.

Προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων

Μεριμνώντας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων, το σχέδιο νόμου εισάγει το σύστημα της επιτροπείας, θεσμοθετεί τα αρμόδια όργανα και καθορίζει επακριβώς τις αρμοδιότητες του επιτρόπου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η ίδρυση Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και δημιουργούνται ηλεκτρονικά μητρώα ασυνόδευτων ανηλίκων, επαγγελματιών επιτρόπων και δομών φιλοξενίας.

Το νομοσχέδιο ορίζει διαδικασία ανάθεσης της διαβίωσης και φροντίδας του ασυνόδευτου ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρόσφατης νομοθεσίας.

Αμερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο για να κατανοήσουν τη δυναμική πίσω από την καρκινική ανάπτυξη και εξάπλωση.

Όπως αναφέρει άρθρο του επιστημονικού εντύπου PLOS ONE, επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια μπόρεσαν να εξηγήσουν μια κατά κάποιο τρόπο παράδοξη παρατήρηση, ότι οι μεταλλάξεις που συντελούν σε μεταστάσεις συχνά προκύπτουν αρκετά νωρίς στην ιστορία του καρκινικού όγκου και όχι μετέπειτα, όπως πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Τα καρκινικά κύτταρα δεν ζουν και αναπαράγονται απλά μέσα στα φυσιολογικά κύτταρα. Αλλάζουν το περιβάλλον γύρω τους για να το κάνουν περισσότερο ευνοϊκό για την ανάπτυξή τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεπάγεται την ενίσχυση του σχηματισμού αγγείων ή τη μεταβολή της δομής και του μεταβολισμού των γειτονικών κυττάρων. Η καλλιέργεια του λεγόμενου μικροπεριβάλλοντος του όγκου δεν περιορίζεται σε γειτονικούς ιστούς. Η μετάσταση εμφανίζεται όταν κακοήθη κύτταρα εκκρίνουν παράγοντες μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σε απομακρυσμένες περιοχές του σώματος ως τρόπο προετοιμασίας νέων χώρων για να αναπτυχθεί ο καρκίνος.

Οι ερευνητές συνδυάζοντας μοντέλα της εξελικτικής βιολογίας και της οικολογίας, άρχισαν να εξετάζουν διάφορα καίρια ερωτήματα όπως: Τα καρκινικά κύτταρα πρέπει να θυσιάσουν κάποιες από τις πηγές τους για να προετοιμάσουν το έδαφος για μετάσταση; Χρειάζεται να ανταγωνιστεί με άλλους που βρίσκονται εγγύτερα στο σημείο του πρωτοπαθούς όγκου; Και τι γίνεται όταν δεν συνεισφέρουν όλοι το ίδιο στο μικροπεριβάλλον του όγκου;

Έχοντας πάντα ως βάση έναν πρωτοπαθή όγκο, οι ειδικοί σχεδίασαν ένα μοντέλο όγκου από τέσσερα είδη καρκινικών κυττάρων: τους παραγωγούς που βοηθούν στην οικοδόμηση του άμεσου μικροπεριβάλλοντος του όγκου, τους παραγωγούς που βοηθούν στη δόμηση των απομακρυσμένων, προμετασταστικών σημείων εκκρίνοντας διάφορα μόρια, τους παραγωγούς που κάνουν και τις δύο προηγούμενες δουλειές και αυτούς που δεν συντελούν στην οικοδόμηση και άρα δεν σπαταλούν δυνάμεις.

 

Βάζοντας αυτά τα κύτταρα σε συνθήκες αλληλεπίδρασης και μέσω διαφόρων προσομοιώσεων, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όταν οι όγκοι ήταν μικροί, οι παραγωγοί που συνέβαλαν στον σχηματισμό των προ-μεταστατικών σημείων ήταν πιθανότερο να είναι «νικητές» επειδή είχαν λιγότερο ανταγωνισμό. Αλλά όταν ο όγκος είχε πια μεγαλώσει, και υπήρχαν περισσότερες μεταλλάξεις, αυξανόταν και ο ανταγωνισμός.

Η διαπίστωση αυτή κατά τους ειδικούς σημαίνει εν ολίγοις ότι οι μεταλλάξεις που συντελούν στη δόμηση του προ-μεταστατικού περιβάλλοντος είναι πιθανότερο να εμφανιστούν στους μεγαλύτερους όγκους, αλλά είναι λιγότερο πιθανόν να εδραιωθούν. Αντίθετα, οι μικρότεροι όγκοι είναι πιθανότερο να συντελέσουν σε μια μετάσταση, δεδομένου ότι τα μεταλλαγμένα καρκινικά κύτταρα τους αποτελούν πηγή της μετάστασης.

Εξάλλου αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι μέχρι να ανακαλυφθεί ο πρωτοπαθής όγκος, ο καρκίνος έχει ήδη δώσει μεταστάσεις και σε άλλα σημεία του σώματος. Οπότε και στην περίπτωση της επιτυχούς αντιμετώπισης του αρχικού όγκου, οι μεταστάσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και να εξελίσσονται.

Από την Δευτέρα 4 Ιουνίου έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τα 3,05 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα φθάσει το 2020 ο συνολικός αριθμός των βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως, από 1,47 εκατομμύρια το 2014, δηλαδή θα υπάρξει υπερδιπλασιασμός τους μέσα σε μία μόνο εξαετία, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής (International Robotics Federation-IFR).

Το 2018, τα ρομπότ που είναι εγκατεστημένα σε βιομηχανίες και σε άλλες επιχειρήσεις, αναμένεται να φθάσουν τα 2,32 εκατομμύρια. Η μέση ετήσια αύξηση των εγκατεστημένων βιομηχανικών ρομπότ κατά την περίοδο 2017-2020 εκτιμάται σε 14%, έναντι ετήσιου ρυθμού 12% την περίοδο 2011-2016.

Όλο και περισσότερα εργοστάσια γίνονται «έξυπνα», με περισσότερους αυτοματισμούς και περισσότερα ρομπότ και μηχανές ψηφιακά συνδεδεμένες. Με αυτό τον τρόπο, συνεχώς μειώνεται ο χρόνος ανάπτυξης και παραγωγής νέων προϊόντων, ενώ αυξάνεται η ποιότητά τους.

Ενώ στο παρελθόν μόνο μεγάλες εταιρείες εγκαθιστούσαν ρομπότ, τώρα πια ολοένα μικρότερες εταιρείες στρέφονται σε αυτά. Κι ενώ κάποτε ήταν κατά βάση οι κλάδοι αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών που τα χρησιμοποιούσαν, σήμερα ολοένα περισσότεροι κλάδοι προτιμούν τα ρομπότ.

Σε αυτά τα ρομπότ του δευτερογενούς τομέα θα πρέπει να προστεθούν τα ρομπότ του τριτογενούς τομέα (υπηρεσιών): οι πωλήσεις των τελευταίων ήσαν περίπου 6,8 εκατομμύρια το 2016 και αναμένεται να εκτιναχθούν σε πάνω από 51 εκατομμύρια το 2020, καθώς αυξάνεται η ζήτησή τους διεθνώς.

Ενδεικτικά, αυξάνεται συνεχώς η χρήση ρομπότ σε όλη την αλυσίδα του τομέα υγείας, από τις δοκιμές και την παραγωγή φαρμάκων έως τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών. Η IFR εκτιμά ότι το 2018 οι πωλήσεις καθαρά ιατρικών ρομπότ (για χειρουργικές επεμβάσεις, διάγνωση, αποκατάσταση ασθενών κ.α.) θα φθάσει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποίησε η IFR σε 7.000 εργαζόμενους σε επτά χώρες, σχεδόν το 70% δήλωσαν ότι η ρομποτική και η αυτοματοποίηση στην παραγωγική διαδικασία θα τους δώσουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν πιο εξειδικευμένες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.

Μια νέα μελέτη της IFR με θέμα «Ρομπότ και η θέση εργασίας του μέλλοντος» παρουσιάζει μια αισιόδοξη εικόνα, σύμφωνα με την οποία στην επόμενη δεκαετία η ποιότητα εργασίας και οι αμοιβές θα βελτιωθούν, ενώ νέου τύπου θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν.

 Η IFR επισημαίνει ότι, παρά τους διάχυτους φόβους στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινή γνώμη, «δεν υπάρχουν καθόλου απτά στοιχεία που να δείχνουν ότι η τρέχουσα αυτοματοποίηση είναι διαφορετική στις επιπτώσεις της πάνω στην απασχόληση από ό,τι τα προηγούμενα κύματα τεχνολογικών αλλαγών στην πορεία των αιώνων, τα οποία όλα οδήγησαν σε ένα μίγμα απώλειας θέσεων εργασίας, δημιουργίας νέων θέσεων και αλλαγής του ‘προφίλ’ του τρόπου δουλειάς».

Η μόνη διαφορά φαίνεται να είναι ο ταχύτερος ρυθμός των αλλαγών, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία Manpower, το 65% των εργασιών που θα κάνουν τα σημερινά παιδιά, δεν έχουν ακόμη υπάρξει. Σύμφωνα με την IFR, ο συνδυασμός αυτού του επιθετικού ρυθμού αλλαγών και των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης είναι που δημιουργεί τη διάχυτη ανασφάλεια.

Η νέα μελέτη υποστηρίζει ότι, παρά την εντεινόμενη αυτοματοποίηση, η ανθρώπινη εργασία θα παραμείνει ανταγωνιστική και οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αποτελούν κεντρικό παράγοντα στην παραγωγή. Οι ειδικοί στους τρεις τομείς που κάλυψε η νέα μελέτη -μεταποίηση, εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και υπηρεσίες υγείας- προβλέπουν ένα μέλλον όπου άνθρωποι και μηχανές θα έχουν αγαστή συνεργασία, πράγμα που θα αυξήσει την παραγωγικότητα.

Έτσι, η αυτοματοποίηση θα φέρει τελικά τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση όσο και μεγαλύτερες αμοιβές για τους εργαζόμενους. Επιπλέον, τα ρομπότ θα κάνουν ασφαλέστερες και πιο εύκολες πολλές βαριές και δύσκολες δουλειές.

Η IFR επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι οι θέσεις εργασίας που εξαφανίζονται εξαιτίας των ρομπότ, αλλά οι θέσεις εργασίας που μένουν κενές, επειδή οι εργαζόμενοι δεν έχουν τις αναγκαίες τεχνολογικές και άλλες δεξιότητες. Γι’ αυτό, επισημαίνει ότι είναι ο ζωτικός ρόλος των κυβερνήσεων, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, στην εξουσία από τον Δεκέμβριο του 2011, παραδέχθηκε την ήττα του ενόψει της διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής που κατέθεσαν οι Σοσιαλιστές, η οποία αναμένεται να υπερψηφιστεί από τους βουλευτές.

«Μπορούμε να υποθέσουμε πως η πρόταση μομφής θα υπερψηφιστεί. Κατά συνέπεια ο Πέδρο Σάντσεθ θα γίνει ο νέος πρόεδρος της κυβέρνησης», είπε σε σύντομη ομιλία του στο κοινοβούλιο ο συντηρητικός πρωθυπουργός ο οποίος συνεχάρη τον αντίπαλό του.

Η πρόεδρος του κοινοβουλίου Άνα Παστόρ ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 11:01 τοπική ώρα (12:01 ώρα Ελλάδας).

Το Σωματείο Υδραυλικών Κοζάνης «ο Ήλιος» και το Επιμελητήριο Κοζάνης συνδιοργανώνουν το Σάββατο 2 Ιουνίου εκδήλωση με θέμα: «25 χρόνια το Σωματείο Υδραυλικών Κοζάνης στο έργο της τηλεθέρμανσης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Αλιάκμων» παρουσία μελών και πρωτεργατών του έργου.
Η τηλεθέρμανση, ένα έργο πράσινης ανάπτυξης μειώνει το κόστος ζωής χιλιάδων συμπολιτών μας από το 1992 έως και σήμερα εξασφαλίζοντας φιλική προς το περιβάλλον θέρμανση για δεκάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Τα μέλη του Σωματείου Υδραυλικών Κοζάνης εδώ και 25 χρόνια εργάζονται στην σωστή και εύρυθμη λειτουργία της σε κάθε σπίτι. Στόχος του σωματείου είναι η συνέχεια της λειτουργίας της ώστε ο πολίτης να έχει πάντα φτηνή και υγιή θέρμανση.

Σοκ στην τοπική κοινότητα της Χαλέπας Χανίων, έχει προκαλέσει η είδηση αυτοκτονίας 17χρονου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους ο 17χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας ενώ κλήθηκαν και ψυχολόγοι, με σκοπό να βοηθήσουν την οικογένεια να διαχειριστεί το τραγικό αυτό περιστατικό.

Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα, αντάξιο του ονόματος των δυο ομάδων οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν με 124-114 των Κλίβελαντ Καβαλιερς του μυθικού ΛεΜπρον Τζέιμς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών. Ο «βασιλιάς» των 51 πόντων, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ, έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να οδηγήσει την ομάδα του στο «διπλό», όμως η έλλειψη ουσιαστικής βοήθειας του στέρησε μια νίκη που ο ίδιος άξιζε και με το παραπάνω.

Οι Κλίβελαντ Καβαλιερς εμφανίστηκαν εντυπωσιακά βελτιωμένοι τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και έβαλαν δύσκολα στους Ουοριορς από την πρώτη περίοδο.

Μάλιστα πήραν και τη μεγαλύτερη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου με 11 πόντους, όμως οι γηπεδούχοι με μίνι αντεπίθεση έφεραν το σκορ στα ίσα (56-56) στο τέλος της δεύτερης περιόδου με τρίποντο του Κάρι από το κέντρο.

Στην τρίτη περίοδο, την πιο παραγωγική των πρωταθλητών τη φετινή σεζόν, οι Ουόριορς με πολύ όμορφο μπάσκετ εξέθεσαν τις αδυναμίες των «Καβς» και στα δυο άκρα του γηπέδου και πήραν προβάδισμα έξι πόντων (84-78).

Η τέταρτη και τελευταία περίοδος δεν διέφερε πολύ από τον υπόλοιπο αγώνα, με την παρέα του ΛεΜπρον να ισοφαρίζει και να παίρνει εκ νέου προβάδισμα επτά λεπτά πριν το τέλος. Η ομάδα του Γκόλντεν Στειτ πήρε ξανά προβάδισμα έξι πόντων 4 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα.

Εκεί ανέλαβε δράση ο βασιλιάς, ο οποίος με δικό του καλάθι και αφού, έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 104-102, μόλις 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Οι Ουόριορς ισοφάρισαν και ένα λάθος του Τζει Αρ Σμιθ, από πλευράς Καβαλίερς, έστειλε το ματς στην παράταση.

 

Στο έξτρα πεντάλεπτο τα πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα με τους γηπεδούχους να παίρνουν άνετα τη νίκη και να κάνουν το 1-0 στη σειρά των τελικών.

Για τους νικητές κορυφαίος αναδείχθηκε ο Κάρι με 29 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Ντουράντ με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ και Τόμσον με 23 πόντους.

Από την άλλη πλευρά, ο ΛεΜπρον Τζειμς, σταμάτησε στους 51 πόντους και από 8 ασίστ και ριμπάουντ. Ενδεικτικό του ποσό μόνο ήταν, ότι εκείνος είχε 51 πόντους και όλη η υπόλοιπη ομάδα 63! Μόνος άξιος αναφορά, πέραν του «βασιλιά» από τους «Καβς» ο Κεβιν Λοβ με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Επόμενο παιχνίδι και πάλι στην «Ορακλ Αρένα» των Ουόριορς τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στην Ελλάδα βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής της Αλ Νασρ, μιας από τις πλουσιότερες ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Και αν σας φαίνεται γνωστό το όνομα της ομάδας είναι επειδή πέρασε από εκεί για ένα φεγγάρι το 2013, ο Αγγελος Χαριστέας.

Επίθεση από 3 αδέσποτα σκυλιά δέχτηκε 7χρονη μαθήτρια στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης την ώρα που έπαιζε σε παιδική χαρά της περιοχής.

Η μικρή βρισκόταν με την μητέρα της στην παιδική χαρά, όταν κατά την έξοδό της δέχθηκε επίθεση από ένα σκυλί που αρχικά την δάγκωσε στο πόδι και στη συνέχεια από δύο ακόμα σκυλιά.

Μητέρα και κόρη άρχισαν να φωνάζουν, μέχρι που ένας περαστικός που βρέθηκε εκεί, άρπαξε ένα σκαμπό από μαγαζί της περιοχής και με την απειλή του κατάφερε να διώξει τα σκυλιά πάνω από το παιδί. Η 7χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, με τραύματα στο πόδι, τα πλευρά και το λαιμό, ενώ ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ