Ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ για το ΦΠΑ

ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

 

« Η μεταρρυθμιστική δραστηριότητα της Κυβέρνησης δεν σταματάει. Απεναντίας, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς»

Ομιλία Π. Βρυζίδου στο ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών «για ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ για το ΦΠΑ σε εξ αποστάσεως πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών, για τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ και ρυθμίσεις οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας» στην Ολομέλεια της Βουλής.

«• Η μεταρρυθμιστική δραστηριότητα της Κυβέρνησης δεν σταματάει.

 • Απεναντίας, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, κάτι που κρίνεται επιβεβλημένο, λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού.
 • Το Υπουργείο Οικονομικών, με γνώμονα τη σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, εισάγει στην εθνική έννομη τάξη διατάξεις, που προσβλέπουν σε ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και οικονομικά φερέγγυο περιβάλλον»

→ οι αλλαγές που επέφερε η πανδημία στην καθημερινότητα μας δεν γίνεται να αφήσουν ανεπηρέαστες και τις καταναλωτικές μας συνήθειες.

 • Σύμφωνα με έρευνες το ποσοστό των αγορών που πραγματοποίησαν οι ευρωπαίοι πολίτες διαδικτυακά, σε σχέση με τις αγορές που έκαναν σε φυσικά καταστήματα, πριν το πρώτο lockdown και μετά, είναι αυξημένο κατά 50%.

Άρα, προκύπτει μια σαφής τάση προς την πραγματοποίηση ολοένα και περισσότερων ηλεκτρονικών συναλλαγών και εξ αυτού είναι επιβεβλημένη και η ενσωμάτωση στο εσωτερικό μας δίκαιο των διατάξεων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/2455, 2019/1995 και 2018/1910 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 •  Οι οδηγίες αυτές ορίζουν νέο θεσμικό περιβάλλον για το ΦΠΑ σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, τόσο για τις αποστολές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχο αποτελεί η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

 • Καταργείται, έτσι, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ των εισαγομένων δεμάτων χαμηλής αξίας έως 22 ευρώ. Καταργείται και θεσπίζεται νέο ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
 • Επίσης, δημιουργούνται δύο νέες φορολογητέες πράξεις: Οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες.

Στόχος των δύο ανωτέρω πράξεων είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν διαρκώς από τη διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιπλέον, δίνονται κίνητρα για τις επιχειρήσεις που διευκολύνουν την παράδοση αγαθών, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής.

 • Καθιερώνεται νέο, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατώφλι 10.000 ευρώ κάτω από το οποίο οι  τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, καθώς και οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες και οι πωλήσεις από απόσταση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φορολογούνται κατά γενικό κανόνα στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του προμηθευτή.

Μειώνεται, έτσι, η γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται στους κλάδους αυτούς.

 • Παράλληλα, θεσπίζεται νέο ειδικό καθεστώς το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις παροχής προμηθειών και υπηρεσιών προς καταναλωτές να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται απλά και χωρίς χρονοτριβή μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» της ΑΑΔΕ.

Για τις επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, που δεν κάνουν χρήση της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης», προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλουν τη δέκατη έκτη ημέρα του επόμενου μήνα τον ΦΠΑ, χωρίς άδεια και σύσταση εγγύησης.

Μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις και για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν online ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

 • Με όλες αυτές τις ρυθμίσεις δεν εναρμονίζουμε απλά την ελληνική έννομη τάξη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Πετυχαίνουμε την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων.
 • Τις απαλλάσσουμε από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
 • Πορευόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα στη ψηφιακή εποχή, ενώ, παράλληλα, φροντίζουμε να μην απωλέσει το κράτος έσοδα.

→ Με το Β΄ μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται διατάξεις για την παράταση του Προγράμματος «Ηρακλής», για τη μείωση του εναπομείναντος αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.

 • Όπως γνωρίζουμε, ο «Ηρακλής» αποτέλεσε ένα πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, χωρίς κανένα κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Το σχέδιο αυτό είχε οφέλη τόσο για το σύνολο της οικονομίας της χώρας, όσο και για το τραπεζικό σύστημα.

 • Αρχικά είχε διάρκεια μέχρι τον Απρίλιο του 2021 και στη συνέχεια εγκρίθηκε η παράτασή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλους δεκαοκτώ μήνες με το όνομα «Ηρακλής 2».

Στόχος της Κυβέρνησης είναι το 2022 το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων να είναι κάτω από 10%.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα ψηφίζουμε κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις, που είναι απαραίτητες για τη συνέχισή του ως άνω επιτυχημένου προγράμματος.

 • Ενδεικτικά, διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής των τιτλοποιήσεων – απαιτήσεων, ώστε να περιλαμβάνεται η μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα.
 • Παρέχεται η δυνατότητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που στοιχειοθετούν έκτακτες καταστάσεις, να δίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παράταση της περιόδου χάριτος έξι μήνες.

Πρόκειται για εξάμηνη παράταση στην 24μηνη περίοδο που δίνεται στις εταιρείες διαχείρισης για την έναρξη της μέτρησης των επιδόσεών τους στις ανακτήσεις των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων. Και αυτό, φυσικά, γίνεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

 • Έτσι, με την παράταση αυτή παρέχεται η αναγκαία ευελιξία ώστε να διασφαλίζεται περαιτέρω η πορεία των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις του Προγράμματος «Ηρακλής», παρά τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

→ Τέλος, με τις διατάξεις του Γ΄ μέρους του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας- τροποποιήσεις του Ν. 4738/2020, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις προς άρση ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί με την ψήφιση του ως άνω νόμου.

 • Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείων, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα λεγόμενα «πυρόπληκτα και σεισμόπληκτα δάνεια», καθώς και η ρύθμιση οφειλών και από εγγυητές των πρωτο-οφειλετών.  
 • Βελτιώσεις γίνονται ακόμη στις διατάξεις που αφορούν την εξυγίανση των οφειλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Ακόμη, αποτυπώνοντας τη βούληση του νομοθέτη προβλέπεται ρητά ότι το τεκμήριο παύσης πληρωμών του οφειλέτη στην πτώχευση είναι μαχητό. Μπορεί, δηλαδή, πλέον να προβάλει ενστάσεις ο οφειλέτης και προφανώς είναι μια ρύθμιση προς όφελος του.
 • Η μεταρρυθμιστική δραστηριότητα της Κυβέρνησης, άλλωστε, δεν σταματάει.
 • Απεναντίας, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, κάτι που κρίνεται επιβεβλημένο, λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού.
 • Το Υπουργείο Οικονομικών, με γνώμονα τη σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, εισάγει στην εθνική έννομη τάξη διατάξεις, που προσβλέπουν σε ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και οικονομικά φερέγγυο περιβάλλον”.

 

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ